Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Regeringen går fram med ny sexualbrottslagstiftning

I samband med söndagens jultal i Köping presenterade statsminister Stefan Löfven att regeringen nu går fram med en ny samtyckeslagstiftning som säger det självklara – att sex ska vara frivilligt. Om det inte är frivilligt så är det olagligt.

"Brottsoffrens intresse främst"

Det ska inte längre krävas att gärningsmannen har använt sig av våld eller hot, eller utnyttjat offrets särskilt utsatta situation, för att kunna dömas för t.ex. våldtäkt.

Reformen innebär bland annat bättre stöd till brottsoffren, skärpta straff och att två nya oaktsamhetsbrott införs. Det innebär också ett förbättrat skydd för barn.

– Den här är en reform som sätter brottsoffrens intresse främst. Vi vet att särskilt unga kvinnor är utsatta för sexualbrott och att alldeles för få anmäler. Situationen är inte acceptabel. Alla de flickor och kvinnor som utsätts trakasserier och sexualbrott ska veta: vi är kompromisslösa mot sexualbrotten och vi står på er sida, sa Stefan Löfven på söndagens pressträff.

Om förslaget

  • Minimistraffet för grov våldtäkt och grov våldtäkt mot barn höjs från fängelse i fyra år till fängelse i fem år. Avsikten är att åstadkomma generellt höjda straff för dessa brott.
  • Två nya brott införs: oaktsam våldtäkt och oaktsamt sexuellt övergrepp. Straffet är fängelse i högst fyra år. Det betyder att man kommer kunna dömas för övergrepp i fler situationer än idag. Till exempel när man misstänker att någon inte vill ha sex men man ändå genomför en sexuell handling med den personen. Oaktsamheten tar sikte på omständigheten att den andra personen inte deltar frivilligt.
  • Det straffrättsliga skyddet vid sexualbrott mot barn stärks vid oaktsamhet hos gärningsmannen i fråga om barnets ålder. Ändringarna syftar bl.a. till att komma bort från problemet att alltför stor vikt tidigare har lagts vid barnets kroppsutveckling.
  • Den som utsätts för ett sexualbrott ska också få stöd tidigare i processen. När en förundersökning om sexualbrott inleds ska en anmälan om målsägandebiträde göras omedelbart.
  • Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Uppdaterades senast: