Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Regeringen startar ny polisutbildning i Malmö

Sverige ska vara ett tryggt land, och i det arbetet spelar våra poliser en avgörande roll. För att poliserna ska bli fler har regeringen nu beslutat att starta en ny polisutbildning på Malmö högskola.

Höga ambitioner för tryggheten

Den S-ledda regeringens har varit oerhört tydlig med sin ambition att tryggheten ska öka i hela landet. Att starta en till polisutbildning är ytterligare en konkret åtgärd.

Målet är 10 000 nya polisanställda fram till 2024, och för att uppnå det behövs en till polisutbildning.

Med ytterligare en polisutbildning, i en region där det bor många människor, gör vi utbildningen tillgänglig för många fler som är intresserade av polisyrket. - Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning

Historisk satsning på polisen

Den nya polisutbildningen är en del i den stora polissatsning som regeringen genomför. Satsningen är den största sedan millennieskiftet och innebär att polisen får ett tillskott på 2 miljarder under 2018, och fram till 2020 skjuter regeringen till sammanlagt dryga 7 miljarder till polisen.

Fakta ny polisutbildning

  • Den S-ledda regeringen har fördubblat antalet antagna till polisutbildningen i förhållande till förra regeringen. 2014 påbörjade knappt 700 studenter sin polisutbildning, i år är det drygt 1300.
  • Polisutbildningen bedrivs som en uppdragsutbildning vid tre lärosäten i dagsläget: Umeå universitet, Linnéuniversitetet och Södertörns högskola. Malmö högskola blir således den fjärde utföraren av grundutbildning till polis.
  • I det pågående regeringsuppdraget återstår att undersöka förutsättningarna för att etablera ytterligare en polisutbildning i västra Sverige, vilket ska redovisas till regeringen senast den 23 maj 2018.

Uppdaterades senast: