Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Hårdare tag mot ekonomisk brottslighet

Stefan Löfven och Magdalena Andersson presenterade idag ännu fler åtgärder för att komma åt den organiserade brottsligheten. Förslaget handlar bland annat om att försvåra för olika typer av företagsfiffel och att öka kontrollen av utbetalning av skattemedel.

Tryggheten ska öka

Sedan vi tillträdde i regering har vi tagit krafttag mot brottsligheten. Vi har bland annat skärpt straffen för vapen- och våldsbrott och gjort en historiskt stor satsningen på polisen. Därutöver har vi också ökat samverkan mellan flera myndigheter för att effektivare bekämpa den organiserade brottsligheten.

Sammanfattning av förslaget

 • Samlade utbetalningar i välfärdssystemen
  Regeringen vill öka kontrollen av utbetalningar av skattemedel.
 • Krav på elektroniska betalningar för bidrag och skatteavdrag
  Idag kan kontantbetalningar ligga till grund för rot- och rutavdrag och arbetsmarknadsstöd, tex nystartsjobb. Det ökar risken för fusk och gör det svårt att spåra betalningarna när fusk misstänks. Regeringen vill därför införa krav på elektroniska betalningar.
 • Stoppa kriminellas möjlighet att använda företag som brottsverktyg
  Bolagsverket får i uppgift att öka kontrollen vid registrering av företagsuppgifter.
 • Ökat stöd till företag i utsatta områden
  Kommuner ges möjlighet att söka pengar för trygghetsskapande åtgärder för företagare i utsatta områden, tex genom kameraövervakning och ordningsvakter.

Uppdaterades senast: