Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Regeringen går fram med förslag att stoppa vinstjakten

- Vinstjakten hör inte hemma i svensk välfärd. Resurser avsatta för välfärden ska användas till att förbättra skolresultaten och ge våra äldre en trygg omsorg – inte till stora vinstuttag, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Socialdemokraterna prioriterar välfärden

Nu går den socialdemokratiskt ledda regeringen fram med ett förslag om vinstbegränsning i välfärden. Bakgrunden är enkel: de pengar vi gemensamt betalar i skatt ska gå till välfärden – inte till vinstjakt för privata företag.

Beräkningar visar till exempel att de övervinsterna som gjordes inom välfärdssektorn 2015 uppgick till 4,7 miljarder kronor – pengar som hade räckt till att anställa 8 000 gymnasielärare.

I linje med tidigare satsningar

Sedan vi tillträdde i regeringen har vi gjort massiva satsningar i välfärden. Vi har möjliggjort så att det har kunnat anställas fler sjuksköterskor, undersköterskor, lärare med flera.

Men ännu mer behövs. Därför har vi till exempel tidigare utlovat 20 miljarder mer till välfärden under nästa mandatperiod om vi vinner valet 2018.

Fakta om vårt förslag

Förslaget innebär att den som exempelvis bedriver skolverksamhet och får ta del av offentlig finansiering måste få ett tillstånd att göra det. För att få tillståndet gäller följande krav:

  • Ett begränsat rörelseresultat i förhållande till det operativa kapitalet. Det tillåtna rörelseresultatet ska beräknas som en avkastningsränta på operativt kapital. Avkastningsräntan ska bestämmas till statslåneräntan med ett tillägg om 7 procentenheter.
  • Inga värdeöverföringar utöver det tillåtna rörelseresultatet får göras.
  • Verksamheten ska bedrivas i en separat juridisk person och en årsredovisning ska upprättas och revisorsgranskas. Verksamhet får vidare inte lämnas över till underleverantörer som saknar tillstånd.

Ideburna aktörer ska inte omfattas av samma krav. Dessutom aviseras att ett visst positivt rörelseresultat ska vara tillåtet oavsett storleken på det operativa kapitalet.

Uppdaterades senast: