Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Tre miljarder till sjukvården

I Sverige ska du få rätt vård i rätt tid - oavsett vem du är och var du bor. Så ser det dessvärre inte ut idag. Därför genomför vi en historiskt stor satsning på en bättre hälso- och sjukvård.

Vi gör historisk satsning

Rätt vård, i rätt tid kan låta som en självklar ambition för ett välfärdssamhälle – och det är det. Det är en dock stor utmaning som kräver stora resurser, dessutom som vi nu lever längre och vi blir allt fler, vilket ökar trycket på vården.

Det är därför vi har satsat på fler specialistsjuksköterskor och barnmorskor. Vi har också möjliggjort för fler sjuksköterskor att utbilda sig på betald arbetstid. Vi bygger också ut läkarutbildningen nästa år.

Och vi förstärker hälso- och sjukvården med 5,5 miljarder ytterligare, varav minst 3 miljarder handlar om just förstärkningar och möjligheter att anställa mer personal (se listan nedan hur mycket ditt landsting får).

Tidigare satsningar börjar ge resultat

Vi ser nu tendenser till att den negativa trenden för vårdköerna börjar stanna av. Mellan 2016 och 2017 planar kurvorna ut. Det är våra tidigare satsningar som nu börjar ge resultat.

Så kommer vi att fortsätta – köerna ska bort. Vi ger oss inte. Vi kommer fortsätta lägga fram förslag för att öka vårdens tillgänglighet. Det är tycker vi är viktigare än skattesänkningar.

Så mycket får ditt landsting

 • Stockholm: 667 miljoner kronor
 • Uppsala: 107 miljoner
 • Södermanland: 84 miljoner
 • Östergötland: 132 miljoner
 • Jönköping: 103 miljoner
 • Kronoberg: 57 miljoner
 • Kalmar: 70 miljoner
 • Gotland: 17 miljoner
 • Blekinge: 46 miljoner
 • Skåne: 389 miljoner
 • Halland: 94 miljoner
 • Västra Götaland: 489 miljoner
 • Värmland: 81 miljoner
 • Örebro: 86 miljoner
 • Västmanland: 78 miljoner
 • Dalarna: 83 miljoner
 • Gävleborg: 83 miljoner
 • Västernorrland: 71 miljoner
 • Jämtland: 38 miljoner
 • Västerbotten: 78 miljoner
 • Norrbotten: 73 miljoner
 • Totalt: 2,9 miljarder

Summorna är avrundade till jämna tal.

Uppdaterades senast: