Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Ny kurs för landsbygdspolitiken

Regeringen har lagt om landsbygdspolitiken för att hela Sverige ska leva och vara del av samhällsbygget. Den nya riktningen på landsbygdspolitiken innebär ett tydligt fokus på att skapa förutsättningar för landsbygderna att utvecklas. Det är en del av det trygghetsprogram vi socialdemokrater lanserat.

Miljardsatsning på landsbygden

Nu tar regeringen nästa steg för att sluta klyftan mellan land och stad när landsbygdspropositionen presenteras. Propositionen innehåller mål och inriktning för politiken som nu förankras med riksdagen.

Utöver tidigare mångmiljardsatsningar på landsbygden föreslår Socialdemokraterna och regeringen 1,5 miljarder mellan 2019–2020 och därefter 400 miljoner årligen på att förverkliga merparten av landsbygdskommitténs förslag.

Vi socialdemokrater vill ha ett Sverige som håller ihop. Därför kommer en socialdemokratiskt ledd regering att arbeta för att säkerställa att vår landsbygd får de förutsättningar som krävs för att leva och växa.

Förslag i två delar

Landsbygdspropositionen vilar på två ben. Dels ett övergripande mål som förankras i riksdagen och gäller för kommande regeringar, vilket skapar långsiktighet och garanterar en helhetssyn.

Det andra benet är de konkreta satsningar som regeringen kommer att besluta om vid senare tillfällen och som bygger på de områden som den parlamentariska landsbygdskommittén föreslog.

– Jag är själv landsbygdsbo och jag vet att landsbygden har försakats av många tidigare regeringar, oavsett partifärg. Jag är stolt över att regeringen tar frågan om klyftan mellan stad och land på största allvar och ser till hela landets potential. Nu tar vi nästa steg i den här kursomläggningen. En landsbygdsproposition som innebär att framtida regeringar inte kan ignorera landsbygden på det sätt som man har gjort tidigare, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Satsningarna i korthet

  • Näringsliv och företagande 430 mkr/år
  • Innovation och kunskapsutveckling 49 mkr/år
  • Utbildning 44 mkr/år
  • Boende och transporter 105 mkr/år
  • Kultur 22 mkr/år
  • Norrlandsstödet 100 mkr/år

Utöver landsbygdspropositionen har regeringen också fattat beslut om cirka 2,6 miljarder kronor under perioden 2018–2027 som ska gå till 30 landsbygdskommuner som bland annat har hög långtidsarbetslöshet. Regeringen har också fattat beslut om att utöka och permanenta driftstödet till lanthandlare.

Uppdaterades senast: