Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Vi höjer barnbidraget!

När? Med hur mycket? Varför? Här hittar du frågor och svar kring höjningen av barnbidraget. Höjningen är en del av den största trygghetssatsningen i modern tid som Socialdemokraterna nu är i full gång med att genomföra.

Hur stor är höjningen?
Vi höjer barnbidraget med 200 kr per månad och barn – från 1050 kr till 1250 kr. Höjningen gäller också förlängt barnbidrag.

Det ger på ett år Sveriges barnfamiljer ett tillskott på 2400 kronor per barn.

Vem får barnbidrag och studiebidrag?
Alla föräldrar med barn upp till 15 år får barnbidrag, och efter det att man fyllt 16 övergår det till studiebidrag.

Från och med när betalas det höjda barnbidraget ut?
Tisdagen den 20 mars 2018 betalas det höjda barnbidraget ut för första gången.

När höjdes barnbidraget senast?
Barnbidraget höjdes senast 2006 – även då av Socialdemokraterna. De borgerliga höjde inte barnbidraget alls då de regerade mellan 2006-2014.

Hur många får barnbidrag?
Ungefär 1,3 miljoner familjer i Sverige får barnbidrag och studiebidrag.

När infördes barnbidraget?
År 1948. Socialdemokraten Tage Erlander var statsminister.

Varför höjer vi barnbidraget?
Vi höjer barnbidraget för att göra Sverige mer jämlikt. När det går bra för svensk ekonomi – vilket det nu gör – så ska det märkas för vanligt folk.

 

Övrig fakta

  • Den nya bidragsnivån tillämpas på studiebidrag från den 1 mars 2018. På så sätt kommer de studerande att få en retroaktiv utbetalning i juli 2018 motsvarande höjningen. Studiebidraget betalas ut till ungdomar som fyllt 16 år och maximalt fram till och med vårterminen det år de fyller 20 år.

Uppdaterades senast: