Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Mer resurser till kvinno- och tjejjourer

Nu bygger vi vidare på det största trygghetsprogrammet i modern tid. I vårändringsbudgeten skjuter vi till 50 miljoner kronor till de ideella kvinno- och tjejjourernas viktiga arbete med att ge stöd och skydd till kvinnor som utsatts för våld.

Bättre förutsättningar för kvinno- och tjejjourer

Ideella kvinno- och tjejjourer utför ett betydelsefullt arbete med att ge stöd och skydd till kvinnor som har utsatts för våld. I vårändringsbudgeten förstärker vi därför kvinnojourernas arbete med ytterligare 50 miljoner kronor för 2018.

– Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. I det arbetet spelar tjej- och kvinnojourerna en viktig roll. Därför förbättrar regeringen nu förutsättningarna för kvinnojourernas arbete. Det är en investering i jämställdhet och i trygghet i hela landet, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren.

Om satsningen

  • Det finns behov av stärkta insatser för kvinnor och tjejer som utsatts för våld och insatser för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Det är därför viktigt att ytterligare förbättra förutsättningarna för kvinnojourernas arbete.
  • Syftet med bidraget är att stödja kvinno- och tjejjourer som i sin tur stöttar kvinnor och deras barn. Det gäller t.ex. rådgivning, samtalsstöd eller samtal, och att följa med eller på annat sätt stödja kvinnor och tjejer i sina kontakter med myndigheter.
  • Även annat praktiskt stöd såsom information, kompetensutveckling och insatser för att förebygga mäns våld mot kvinnor ingår i arbetet.
  • Medlen kommer att fördelas som organisationsbidrag, dvs. en allmän förstärkning av den jour som får bidraget.
  • Åtgärder kommer även att vidtas för att ett generellt bidrag ska kunna fördelas till organisationer på nationell nivå.

Uppdaterades senast: