Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Mer pengar till Tullen för att stoppa införsel av knark och vapen

Vi behöver ha kontroll över vad som förs in och ut över våra gränser. Därför stärker regeringen Tullen med ytterligare 52 miljoner kronor i år. Det möjliggör investeringar i teknisk utrustning som till exempel kameror till gränsövergångar och annan spaningsutrustning. Förslaget är en del av Socialdemokraternas trygghetsprogram och ingår i regeringens vårändringsbudget som presenteras 16 april.

Trygghet framför sänkta skatter

– Regeringen prioriterar trygghet. I höstbudgeten fick Tullverket ett permanent tillskott som innebär mer personal vid gränsen. När brottsligheten blir mer avancerad ställer det högre krav på teknisk bevisning. Därför kompletterar vi årets anslag med investeringar i teknisk utrustning. För oss går det före sänkta skatter, säger finansminister Magdalena Andersson.

Investeringarna ska stärka Tullverkets insatser. Modern teknik gör det möjligt för Tullverket att effektivare övervaka och kontrollera trafiken till och från Sverige så att bestämmelserna om in- och utförsel av varor följs.

– Vapen och narkotika är centrala delar i den organiserade brottsligheten. Nu förstärker vi insatserna för att stoppa vapen och narkotika redan vid gränsen, säger Magdalena Andersson.

Om satsningen

  • Sammanlagt föreslås en ökning av Tullverkets anslag med 72 miljoner kronor i år. Utöver de 52 miljoner kronorna för teknisk utrustning kommer regeringen föreslå att ytterligare 20 miljoner kronor anslås till Tullverket.
  • Tillskottet ger Tullverket möjlighet att hantera den ökade privatimporten. Kontrollerna att korrekta skatter, tullar och avgifter betalas ska öka på privatimporterade varor.
  • Tullverket ska också förenkla för privatpersoner att betala moms på privatimport.

Uppdaterades senast: