• Hem
  • / Nyheter
  • / [2018-04-11] Snabbare etablering och fler i arbete

11 april 2018

Snabbare etablering och fler i arbete

Nu presenterar Socialdemokraterna flera satsningar för att förbättra etableringen och få fler i arbete. I vårbudgeten skjuter vi till 141 miljoner kronor för att snabba på vägarna till arbete.

Sedan den socialdemokratiskt ledda regeringen tillträdde har 250 000 fler ett jobb att gå till. Två tredjedelar av ökningen har skett bland utrikes födda. I vårändringsbudgeten förstärker vi satsningarna för att fler ska komma i arbete. Det är en del av det största trygghetsprogrammet i modern tid som Socialdemokraterna nu genomför.

– Vi ser att nyanlända kommer snabbare i arbete och det är positivt, men mer behöver göras. De nya reglerna för etableringen som regeringen infört sedan årsskiftet innebär att vi nu ställer tydligare krav på individen att rusta sig för jobb. Den förra regeringen införde en rättighet för nyanlända att få del av insatser, vi har tillfört en skyldighet att delta, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.

Som en del av satsningen får studieförbunden ytterligare 10 miljoner kronor för att bedriva studiemotiverande och uppsökande verksamhet bland utrikesfödda kvinnor. Syftet är att visa på möjliga vägar till studier inom exempelvis folkhögskola eller kommunal vuxenutbildning och motivera till sådana.

Satsningen i korthet

  • I vårändringsbudgeten tillförs ytterligare 60 miljoner för insatser för bättre svenskundervisning.
  • 400 miljoner omfördelas så att fler extratjänster skapas.
  • 81 miljoner på fler insatser för att bland annat öka deltagandet i studier.

Uppdaterades senaste: 23 juli 2019