Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Vårbudgeten: 400 miljoner extra till vården

För oss socialdemokrater går bättre vård före fler skattesänkningar. I regeringens vårbudget investerar vi därför ytterligare 400 miljoner under 2018 för bättre tillgänglighet i vården och kortade vårdköer.

Trygg vård i hela landet

Tryggheten i Sverige ska öka. Det ska vi socialdemokrater se till genom att lansera det största trygghetsprogrammet i modern tid.

Vården har en central roll i trygghetsprogrammet. I Sverige ska alla få bra och snabb vård, oavsett vem man är och var man bor. Det går före fler skattesänkningar för dem som tjänar allra mest.

– Tillgängligheten till vården är en prioriterad fråga för oss. Lösningarna kommer att se olika ut på olika platser, men nu ser vi till att det finns bättre förutsättningar för att lösa vårdens problem och trygga vården i hela landet, säger socialminister Annika Strandhäll.

Om satsningen – så används pengarna

  • Pengarna ska förbättra tillgängligheten i hälso- och sjukvården och korta köerna.
  • De kan användas av landstingen för bland annat förstärkning under sommaren.
  • De kan användas till mobila team i primärvården – för en snabbare vård nära medborgaren, och till
  • att vårdens personal används så att alla kompetenser tas till vara, exempelvis i form av vårdteam med flera olika professioner.
  • Pengarna kommer att fördelas mellan landstingen efter befolkningsmängd.
  • Satsningen är en del av regeringens vårändringsbudget som presenteras den 16 april.

Uppdaterades senast: