Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Vi vill stärka rätten till en fast läkare – särskilt viktigt för äldre

En person med många vårdkontakter ska inte behöva träffa nya läkare varje gång. Därför vill vi nu stärka rätten till fast läkare i primärvården som kan överblicka och samordna patientens vårdbehov. Det ökar tryggheten för inte minst många av våra äldre som lider av flera besvär och behöver vara i kontakt med olika delar av vården.

Vad innebär förslaget, och vilka kommer att omfattas?

  • Socialdemokraterna vill stärka patientens rätt till en fast läkare, som finns i primärvården men har ett övergripande medicinskt ansvar för hela patientens vård.
  • Äldre kommer att vara bland dem som är först i kön för att få en fast läkare, då det ofta är bland äldre med många olika vårdkontakter som behoven är som störst.

Uppdaterades senast: