Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

En trygg migrationspolitik för en ny tid

Idag ger Socialdemokraterna besked om att vi vill att den nya asyllagstiftningen ska ligga fast. Vår inriktning är att Sverige ska ta emot sin andel av EU:s totala mottagande sett till vår befolknings storlek, inte mer. Vår lagstiftning kan inte väsentligen skilja sig från övriga länders i EU. Mottagandet ska ske i mer ordnad form framöver, och vi ska fortsätta arbetet för att få fler länder att ta sitt ansvar för människor på flykt.

Fler måste vara med och dela på ansvaret

För oss socialdemokrater är det grundläggande att människor på flykt ska få hjälp. Sverige har tagit ett historiskt stort ansvar för människor på flykt och vi fortsätter att stå upp för rätten att söka asyl. Men fler måste vara med och dela på ansvaret.

De människor som får skydd i Sverige ska kunna etablera sig här på ett bra sätt – så att vi kan upprätthålla våra höga ambitioner för jobb, välfärd och trygghet.

Socialdemokraterna vill därför

 • Att den nya asyllagen ska ligga fast tills gemensamma regler i EU är på plats.
 • Behålla gränskontroller så länge de behövs och förstärkta ID-kontroller vid behov.
 • Införa centrala mottagningar för asylsökande på ett antal platser i landet innan placering i kommuner.
 • Riva upp dagens modell med eget boende (EBO).
 • Kraftigt utöka åtgärder för att säkerställa asylsökandes identitet.
 • Ytterligare öka antalet förvarsplatser och utöka möjligheterna att placera i förvar.
 • Fördubbla tiden för förnyad asylansökan efter avslag, och förlänga tiden med återreseförbud om man inte lämnar landet frivilligt efter avslag.
 • Avskaffa möjligheten för kommuner att ge försörjningsstöd för den som har fått avslag.
 • Avskaffa, eller kraftigt minska, möjligheten att få uppehållstillstånd för arbete om man har kommit som asylsökande och fått avslag på asylansökan.
 • Öka stödet till säkerhet och humanitära förhållanden i flyktingläger utanför Europa.
 • Att alla länder vi ger bistånd till, eller som Sverige ger viseringslättnader till, ska behöva ta emot egna medborgare som fått avslag på asylansökan.
 • Bekämpa internationell människosmuggling hårdare.
 • Utöka FN:s internationella kvotflyktingsystem så att ansvaret fördelas på fler länder.
 • Att Sverige ska vara pådrivande för att stödja fler länders kapacitet att ta emot och integrera migranter för att åstadkomma en bättre hantering av migration i världen.

Ladda ner Press-PM (PDF) Pdf, 143.4 kB.

Uppdaterades senast: