Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Nya åtgärder för bättre kontroll vid Sveriges gränser

Vi ska ha ett starkare samhälle, ett tryggare Sverige, med bättre välfärd och hårdare tag mot brottsligheten. Vi vill nu skärpa kontrollen vid våra gränspassager genom att ge polisen möjlighet till ökad kontroll genom att använda modern teknik och nya befogenheter i gränsnära områden. Dessutom vill vi införa obligatorisk insamling av passageraruppgifter för färjor för att få bättre kontroll över vem som reser in via våra stora hamnar.

Ska hindra stöldligor

Förslaget handlar om en möjlighet för Polisen att göra systematiska kontroller av personer och fordon för att mer effektivt hindra gränsöverskridande brottslighet som till exempel stöldligor. Med hjälp av kameror med teknik för att läsa av fordonstyper och nummerplåtar kan polisen rikta kontroller mer effektivt. Detta ska kombineras med utökade befogenheter att göra kontroller i gränsnära områden.

Polisen vill också att det införs ett lagkrav på att passagerarinformation från färjor samlas in och görs tillgängliga för brottsbekämpande myndigheter i ett strukturerat format. Ett sådant system införs för flygtrafik från och med augusti. Men Socialdemokraterna vill nu ha det även på färjor.

Vad Socialdemokraterna gjort i regeringsställning för att motverka gränsöverskridande brottslighet

  • Utökat möjligheten till kamerabevakning
  • Gett regeringsuppdrag till Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen att förstärka bekämpningen av internationella brottsnätverk
  • Tillsatt utredning för att skärpa straffen för stöldbrottslighet
  • Gjort insatser för att utländska brottslingar som döms i Sverige ska avtjäna sina straff i hemlandet

Uppdaterades senast: