Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Skärpta regelverk för bidrag till trossamfund

Vi socialdemokrater går till val på att bygga ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. Därför vill vi skärpa regelverken för bidrag till trossamfund – för att säkerställa att våra gemensamma skattepengar inte går till att finansiera trossamfund som sprider extremistiska budskap.

– Vi vill vara tydliga med att vi vill dra in pengar från de samfund som inte håller sig inom demokratins råmärke, säger Anders Ygeman, gruppledare i riksdagen.

Om förslaget

  • Inför skärpta krav på demokratisk värdegrund för religiösa föreningar som erhåller statligt stöd i enlighet med förslagen i utredningen Stöd till trossamfunden Länk till annan webbplats..
  • Lägg ner Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) och lägg ansvaret för fördelning av stödet till annan myndighet. Skapa en bättre samordning och kontroll av bidrag som fördelas av andra myndigheter till exempel MUCF.

Uppdaterades senast: