• Hem
  • / Nyheter
  • / [2018-05-15] Förslag för trygga skoldagar

15 maj 2018

Förslag för trygga skoldagar

Socialdemokraterna går till val på att bygga ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. Vi vill att alla som arbetar i skolan ska ta ansvar för trygghet och ett gott bemötande. Fler lärarassistenter ska avlasta lärarna och kontrollen för vem som får arbeta i gymnasieskolan ska skärpas.

Socialdemokraterna inleder nu lanseringen av det största trygghetsprogrammet i modern tid. Trygghet och studiero är en grundförutsättning för att alla elever ska må bra och för att skolan ska vara en plats för lärande. Det är också en av de viktigaste faktorerna för att öka attraktiviteten att arbeta i skolan. Att arbeta i skolan ska, oavsett om du är lärare, skolreceptionist eller vaktmästare, vara ett av de finaste uppdragen du kan ha.

Socialdemokraternas nya förslag

  • Ökad kunskap om skolans värdegrund. Alla som arbetar i skolan ska arbeta utifrån skolans värdegrund samt larma om ett barn far illa, kunna säga ifrån vid kränkningar och förhindra mobbing. Ett nationellt introduktionsmaterial för personal som tidigare aldrig arbetat i skolan ska tas fram och omfatta bland annat skolans värdegrund, skoljuridik, ordningsregler och kontakt med elevhälsa och socialtjänst.
  • Skärpt kontroll innan anställning. I dag behöver alla som anställs i förskolan, grundskolan och grundsärskolan visa utdrag ur Polisens belastningsregister. I gymnasie- och gymnasiesärskolan är det frivilligt. Vi vill skärpa kontrollen så att även gymnasie- och gymnasiesärskolan omfattas av ett sådant krav.
  • Ökat ansvar att säkra trygghet och studiero. Trygghet och studiero är ett gemensamt ansvar. Alla som arbetar i skolan ska kunna ingripa om någon elev eller vuxen kränks, hotas eller far illa. De ska även kunna omhänderta störande föremål och tillrättavisa bråkiga elever.
  • Fler lärarassistenter i skolan. Det ska råda trygghet och studiero i klassrum och på raster. Lärarna ska inte vara diversearbetare, utan behöver avlastas för att kunna lägga sin arbetstid på planering, genomförande och uppföljning av undervisning.

Uppdaterades senaste: 24 juli 2019