Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Brett och snabbt stöd till unga som mår dåligt

Vi går till val på att bygga ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. I vårt starka samhälle ska inte barn må dåligt en dag för länge utan stöd. För oss socialdemokrater är ungas trygghet och välmående viktigare är skattesänkningar.

Trygghet före skattesänkningar

Socialdemokraterna inleder nu lanseringen av det största trygghetsprogrammet i modern tid. En prioriterad fråga handlar om att bekämpa ungas psykiska ohälsa. Barn och unga inte ska må dåligt en dag för länge utan att få stöd.

Vi ska rusta samhället för att bättre ta hand om unga som lider av psykisk ohälsa. Unga som mår dåligt ska upptäckas tidigare och snabbare få hjälp, och nya verktyg behöver användas för att hjälpa unga som mår dåligt.

Sverige är tryggare och starkare när vi håller ihop. Därför ska vi satsa på investeringar i välfärden – inte på fler skattesänkningar.

Så vill vi förebygga psykisk ohälsa

Nu presenterar vi socialdemokrater en satsning för att elevhälsan ska kunna genomföra screening av elevers psykiska hälsa och att vården ska vara rustad för att snabbt ge barn och unga den omsorg de behöver.

Vi vill också modernisera och digitalisera barn och ungas möjligheter att få vård och stöd samt förbättra det suicidpreventiva arbetet. Det är så vi arbetar för ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

Screening av barns och ungas psykiska hälsa i skolan

  • Elevhälsan har inte bara ett tydligt uppdrag att arbeta förebyggande och hälsofrämjande, utan är också en av få verksamheter som möter i princip alla barn och unga i deras vardag. Elevhälsan har en unik roll och en oerhört viktig uppgift.
  • Idag har elevhälsan screeningprogram för att kontrollera elevernas längd, vikt och att ryggraden är rak. Samma systematik måste finnas i det förebyggande arbetet att identifiera barn och unga som mår dåligt eller far illa. Därför vill vi socialdemokrater att de screeningsprogram som idag finns ska kompletteras med barn och ungas psykiska hälsa.

Barn och unga som mår dåligt ska få vård utan väntan

  • I Sverige ska inget barn må dåligt en dag för länge utan att få stöd. Oavsett om det är depression eller halsfluss du lider av ska vårdcentralen ha rätt kompetens för att ge dig god och snabb vård. Behöver du den specialiserade psykiatrin, BUP, ska du få tillgång till den utan väntan. Köer ska kapas och barn och unga ska få rätt hjälp i rätt tid.
  • Den första hjälpen till barn och unga som mår dåligt måste komma tidigare – både i skolan och på vårdcentralen. Vårdcentralerna måste bli bättre på att möta unga som mår dåligt.

Unga som mår dåligt ska ha snabbt stöd i mobilen

  • Vi ska ha enkla vägar in till vården, det är särskilt viktigt för barn och unga. Därför vill vi utveckla dagens ungdomsmottagning på nätet, UMO.se, till att vara en digital vårdtjänst för unga som mår dåligt. Där ska du inte enbart, som nu, hitta bra information, du ska också komma i kontakt med och få stöd och hjälp direkt av utbildad vårdpersonal. Det ska de få både genom UMO.se, som utvecklas med anställd personal med rätt kompetens, men också genom att de kan guida vidare till kontakt på en ungdomsmottagning eller vårdcentral.

Rätt stöd vid självmordstankar

  • Målet är att ingen ska behöva må så dåligt att självmord känns som ett alternativ. Vi har en nollvision för självmord. Vi vill utveckla arbetet med verktyg för att förebygga självmord. Det finns flera framgångsrika internationella exempel på förebyggande metoder internationellt som vi vill pröva i Sverige.
  • När det kommer ett larm om ett självmordsförsök är det i dag ofta polisen som skickas ut. Vi menar att suicidlarm i första hand ska betraktas som en olycka eller en del av ett sjukdomsförlopp och att responsen ska utformas efter det. Den ambulanssatsning vi socialdemokrater presenterat sedan tidigare kan också omfatta akutbilar och ambulanser med personal med psykiatrisk kompetens.

Ladda ner Press-PM (PDF) Pdf, 410.4 kB.

Uppdaterades senast: