Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Vi gör det billigare att vara med i facket

Den svenska modellen med starka parter på arbetsmarknaden är bra för Sveriges konkurrenskraft. Därför är det glädjande att riksdagen nu har röstat ja till vårt förslag om att göra det billigare att vara med i facket. Sverigedemokraterna – som utger sig för att vara ett löntagarvänligt parti – var de enda som röstade nej.

Bra med starka parter på arbetsmarknaden

Vi går till val på att bygga ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. Ordning och reda på arbetsmarknaden är en central del i vårt starka samhälle. Den svenska modellen bygger på starka parter som gemensamt tar ansvar för löner och villkor. Modellen har bidragit till höga reallöneökningar, internationellt sett få konfliktdagar och trygghet för den enskilde.

En väl fungerande partsmodell kräver en hög organisationsgrad. Därför är det klokt att återinföra skattereduktionen för fackföreningsavgiften.

Om beslutet

  • Beslutet innebär att en fackföreningsmedlem får en skattereduktion med 25 procent av den medlemsavgift som betalats under året.
  • För en undersköterska kan det handla om runt 1 300 kr i lägre skatt om året, för en metallarbetare runt 1 200 kr och ett butiksbiträde 1 500 kr.
  • De nya reglerna om skattereduktion träder i kraft den 1 juli 2018 och tillämpas på medlemsavgifter som betalas från och med detta datum.

Uppdaterades senast: