Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Välfärdsbrottsligheten ska bekämpas

Vi kan aldrig acceptera varken fusk eller brottslighet inom välfärden. Välfärden ska vara trygg och alla ska kunna känna tillit till att den fungerar så som det är tänkt. I vårt starka samhälle är välfärdens legitimitet helt central. För att hindra fusk och brott vill regeringen införa krav på elektronisk betalning för att få rätt till rut- och rotavdrag.

Mer trygghet och ökad kontroll

Socialdemokraterna går till val på att bygga ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. Det innefattar i allra högsta grad välfärden. Därför föreslår vi nu nya åtgärder för att komma tillrätta med fusket inom rut och rot.

När ett företag har utfört en rot- eller rut-tjänst ger kundens betalning företaget rätt till en utbetalning direkt från Skatteverket. Krav på elektronisk betalning ökar kontrollmöjligheten vilket försvårar ekonomisk brottslighet.

– Om kontant betalning från kunden tillåts går det inte att kontrollera betalningen. Därför går vi fram med det här förslaget. Steg för steg gör vi det svårare att bedriva ekonomisk brottslighet och skattefusk, säger finansminister Magdalena Andersson.

Uppdaterades senast: