Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Vi vill bryta ensamheten och förbättra hälsan hos äldre

Socialdemokraterna går till val på att skapa ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. I det ingår att göra vardagen bättre för våra äldre. Vi vill motverka ofrivillig ensamhet och ge fler äldre möjligheter till en aktiv vardag. Detta vill vi göra bland annat genom fast omsorgskontakt i hemtjänsten, handslag med folkrörelserna för mer social samvaro och genom en satsning på idrott och friluftsliv för äldre.

Ett starkt samhälle som håller ihop

– De som byggt det land vi är så stolta över ska ha en värdig och trygg ålderdom. Att bryta ensamheten och förbättra hälsan hos våra äldre är en fråga om anständighet. Sverige ska vara ett strakt och tryggt samhälle som håller ihop. För oss socialdemokrater går investeringar i välfärden och satsningar på våra äldre före skattesänkningar för de som tjänar bäst, säger finansminister Magdalena Andersson.

Vårt trygghetspaket för att bryta ensamheten och stärka äldres psykiska och fysiska hälsa

Livslångt idrottande och friluftsliv – en folkhälsosatsning för äldre

Socialdemokraterna vill införa ett särskilt statligt stöd på 20 miljoner kronor för att stimulera föreningsidrott bland äldre samt 10 miljoner kronor för att stimulera friluftsliv för äldre. Idrott och rörelse har positiv inverkan på hälsan och föreningsidrott och friluftsliv bidrar till såväl att förebygga som att bryta isolering bland äldre. Stödet kommer gå till Riksidrottsförbundet och Svenskt friluftsliv, som i sin tur får förmedla pengarna vidare till sina förbund och föreningar för att utveckla arbetet med livslångt idrottande och friluftsliv. Pengarna kan till exempel användas till att minska avgifterna för äldre, utveckla anpassad träning och friluftsliv för äldre eller genom att skapa lokala samarbeten mellan till exempel idrotts- och friluftsföreningar, kommuner och pensionärsorganisationer.

Handslag med folkrörelserna för att bryta äldres isolering

Socialdemokraterna vill ingå ett handslag med folkrörelserna för att uppnå ökad social samvaro för äldre. Ett stöd på 30 miljoner kronor till frivilligorganisationer så som pensionärsorganisationer, studieförbund och kulturföreningar inrättas i syfte äldre ska kunna anordna och vara med på fler aktiviteter, till exempel matlag, promenader, konserter, sommarkollo för äldre och studiecirklar. Social samvaro ökar välbefinnandet och bryter ensamheten.

Fast omsorgskontakt – ordning och reda i hemtjänsten

Idag är det många äldre med hemtjänst som upplever att det är för många olika personer från hemtjänsten som besöker dem, det leder till otrygghet och en sämre omsorg för de äldre. Därför föreslår Socialdemokraterna en fast omsorgskontakt för alla äldre som har hemtjänst. Ett bekant och återkommande ansikte innebär en ökad trygghet för den äldre, sätter den äldres behov av omsorg i fokus och förbättrar kvaliteten i omsorgen. Förslaget innebär även att det blir enklare för anhöriga att veta vem man ska kontakta. Fast omsorgskontakt förbättrar även samordningsmöjligheterna mellan den äldres olika vård- och omsorgsinsatser. Löftet gäller de kommuner där socialdemokraterna styr efter valet och kommer att finansieras lokalt. Socialdemokraterna har tidigare presenterat minst 20 miljarder årligen mer till kommuner och landsting nästa mandatperiod.

Ladda ner press-PM (PDF) Pdf, 104.7 kB.

Uppdaterades senast: