Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Bättre vård efter förlossning

Idag måste många kvinnor kämpa för att få vård för sina förlossningsskador. Det tycker vi socialdemokrater är helt orimligt. Därför går vi till val på att se till att alla kvinnor ska få god vård efter förlossningen, alldeles oavsett var i landet man bor.

Ett starkt samhälle förutsätter en stark välfärd

När det kommer till vår syn på välfärd så är vår devis mycket enkel: när du är som svagast ska samhället vara som starkast.

Därför är det för oss en självklarhet att du som fött barn ska få bästa möjliga eftervård. Att få barn är för många bland det största som händer i livet. Och därför ska givetvis vården vara så trygg som möjligt.

Vill satsa 100 miljoner årligen

Vi socialdemokrater går till val på att göra eftervården bättre och mer likvärdig över hela landet. För det vill vi avsätta 100 miljoner kronor årligen 2019-2022.

Vi anser att kvinnors trygghet och hälsa är långt mycket viktigare än skattesänkningar för de som redan har mest, och det är där som skiljelinjen går i svensk politik.

Förslaget i korthet

  • Socialdemokraterna föreslår bättre vård efter förlossning för kvinnor i hela landet.
  • Vi behöver en vårdkedja och framförallt en eftervård som levererar och är lika över landet.
  • Din bostadsort ska inte avgöra om dina förlossningsskador eller förlossningsrelaterade besvär upptäcks eller behandlas.

Uppdaterades senast: