• Hem
  • / Nyheter
  • / [2018-06-11] Nytt kulturpolitiskt program

11 juni 2018

Nytt kulturpolitiskt program

Socialdemokraterna presenterar nu ett nytt kulturpolitiskt program som pekar ut den framtida inriktningen för vår kulturpolitik. Programmet lyfter bland annat fram kulturens egenvärde med yttrandefriheten som grund, samt betydelsen av att hela landet ska kunna ta del av kulturen och delta i kulturskapandet.

Kulturen ska vara tillgänglig i hela landet

I vårt starka samhälle ska alla människor kunna delta och bidra till demokratin och välfärden. Därför ska alla i hela landet kunna ta del av kulturen och delta i kulturskapandet. Kultur hjälper oss att vidga perspektiven, få nya tankar och nya idéer. På så sätt är kulturen viktig för både individens och samhällets utveckling.

Vi socialdemokrater är övertygade om att kultur som möjliggör möten och låter olika erfarenheter och åsikter komma till uttryck har en långsiktig sammanhållande inverkan. Det stärker demokratin, sammanhållningen och tilliten i samhället.

Ladda ner programmet här:

Socialdemokraternas kulturpolitiska program (PDF)PDF

Uppdaterades senaste: 24 juli 2019