Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Nytt kulturpolitiskt program

Socialdemokraterna presenterar nu ett nytt kulturpolitiskt program som pekar ut den framtida inriktningen för vår kulturpolitik. Programmet lyfter bland annat fram kulturens egenvärde med yttrandefriheten som grund, samt betydelsen av att hela landet ska kunna ta del av kulturen och delta i kulturskapandet.

Kulturen ska vara tillgänglig i hela landet

I vårt starka samhälle ska alla människor kunna delta och bidra till demokratin och välfärden. Därför ska alla i hela landet kunna ta del av kulturen och delta i kulturskapandet. Kultur hjälper oss att vidga perspektiven, få nya tankar och nya idéer. På så sätt är kulturen viktig för både individens och samhällets utveckling.

Vi socialdemokrater är övertygade om att kultur som möjliggör möten och låter olika erfarenheter och åsikter komma till uttryck har en långsiktig sammanhållande inverkan. Det stärker demokratin, sammanhållningen och tilliten i samhället.

Ladda ner programmet här:

Socialdemokraternas kulturpolitiska program (PDF) Pdf, 359.2 kB.

 

Uppdaterades senast: