• Hem
  • / Nyheter
  • / [2018-06-14] Ökat äldreperspektiv i politiken

Ökat äldreperspektiv i politiken

En av fem svenskar är pensionärer, men så ser det inte ut i våra valda församlingar. För att säkerställa pensionärernas inflytande i svensk politik vill vi nu lagstifta om pensionärsråd i kommuner och landsting och höja anslagen till pensionärsorganisationerna.

Öka äldres inflytande

Vi vill se ett starkare samhälle med bättre välfärd, snabbare integration och en kompromisslös brottsbekämpning. Därför har vi inlett lanseringen av det största trygghetsprogrammet i modern tid med reformer för ett tryggare Sverige.

För att öka äldres inflytande vill vi lagstifta om att göra det obligatoriskt för kommuner och landsting att inrätta pensionärsråd och även höja anslagen till pensionärsorganisationerna.

Våra förslag

  • Det ska lagstiftas om att varje kommun och landsting ska ha ett pensionärsråd.
  • Pensionärsorganisationerna får vidare 5 miljoner kronor i höjt årligt anslag.

Vad gör ett pensionärsråd?

Uppgifterna för pensionärsråden i kommuner och landsting kan variera men har som övergripande syfte att bereda pensionärer inflytande och insyn i allmänna frågor som rör äldres levnadsförhållanden. Detta sker genom överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationer och kommunens styrelser och nämnder.

Uppdaterades senaste: