Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Höjda bidrag för studerande

I vårt starka samhälle ska inte styrkan i svensk ekonomi slösas bort på skattesänkningar för de som redan har mest. Vi socialdemokrater vill istället att den ska komma alla till del. Därför höjer vi nu bidragen för studerande på gymnasiet, högskolan och universiteten.

Nu höjs studiebidraget och studiemedlet

Den socialdemokratiskt ledda regeringen genomför nu efterlängtade reformer för Sveriges studenter.

Den 1 juli genomförs höjningen av studiebidraget för gymnasiestuderande med 200 kronor per månad. Höjningen gäller för studier från och med den 1 mars 2018. Det innebär att alla som studerat heltid på gymnasiet under våren kommer att få 900 kronor extra retroaktivt utbetalt under sommaren.

Även bidragsdelen i studiemedlen höjs med 272 kronor per månad för heltidsstuderande på högskola, universitet eller yrkeshögskola från och med den 1 juli.

Uppdaterades senast: