Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Miljardsatsning för en nära och öppen vård

Alla ska ha en nära och tillgänglig vård, oavsett vem man är eller var man bor. Därför presenterar Socialdemokraterna två förslag för att fortsätta arbetet med att bygga en vård närmare medborgarna. I rena pengar handlar det om satsningar på 2,3 miljarder kronor. Det handlar till exempel om att investera i mer personal, längre öppettider på vårdcentralerna och närakuter samt starta mobila vårdteam.

Ett starkt samhälle med en trygg vård

Denna mandatperiod har socialdemokraterna investerat över 13 miljarder i hälso- och sjukvården. En välfungerande nära vård är en viktig del i att bygga ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

Vi väljer bättre vård före stora skattesänkningar

Socialdemokraterna vill satsa 2 miljarder kronor för att fler ska kunna anställas på vårdcentralerna och på närakuter. Pengarna ska kunna användas till ökade öppettider på vårdcentralerna, närakuter och på jourvårdcentraler som är öppna kvällar, nattetid och helger.

– I Sveriges ska du få rätt vård i rätt tid och på rätt plats. Vi behöver stärka vårdcentralerna med bättre öppettider och fler anställda. Satsningar på en nära vård som finns där när du behöver den är en viktig del av att bygga ett starkt samhälle och ett tryggare Sverige, säger socialminister Annika Strandhäll.

Även stor satsning på 1177

Förutom satsningen på närakuter och vårdcentraler vill Socialdemokraterna göra en stor satsning på vårdguiden 1177. Socialdemokraterna vill fortsätta att utveckla den så att 1177 blir den naturliga vägen in för att få kontakt med vården.

– Om du upptäcker symtom ska du lätt kunna få bra hjälp och råd snabbt. 1177 används frekvent redan idag, men telefonköerna måste kortas och tillgängligheten på nätet och via mobilen måste förbättras. Om du behöver veta var väntetiderna är som kortast, eller var närmsta vårdcentral ligger ska 1177 kunna ge ett snabbt svar, säger Annika Strandhäll (S).

Socialdemokraterna föreslår att

  • Två miljarder kronor satsas från staten för att stödja omställningen till en mer nära vård, bland annat för att stärka vårdcentralerna, införa patientkontrakt i vården, få fler och mer tillgängliga närakuter i storstäderna samt att öka tillgängligheten till nära vård. Majoriteten av pengarna kommer att gå till landsting och regioner. En miljard är nya pengar, en miljard är den nuvarande patientmiljarden som Socialdemokraterna lovar att förlänga och göra om.
  • 1177 på nätet ska bli en bättre och en enklare portal för digital tillgänglighet. Både för kommunikation med vården och information om vården. 1177 ska alltid vara tillgängligt och ge ett tryggt stöd. Vi vill även se en ökad tillgänglighet i mobilen.
  • 1177 på telefon ska få kortare väntetider genom satsningar på smart teknik och ökad bemanning. För detta ska bli verklighet vill vi satsa 300 miljoner kronor om året. Pengarna öronmärks inom professionsmiljarden.
  • Dessutom vill vi se över lagstiftningen för att underlätta informationsöverföring inom vården, exempelvis informationen mellan 1177 och vårdgivare, till nytta för både patienten och vårdens medarbetare.

Uppdaterades senast: