Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Vi investerar för en köfri vård

Vårdköerna är för långa. Därför presenterar Socialdemokraterna nu förslag som både kapar vårdköer här och nu och som lägger grunden för en köfri vård på sikt. I vårt starka samhälle ska du inte behöva vänta en dag för länge på att få den vård du behöver, och det gäller oavsett vem du är och var du bor.

Socialdemokraterna vill

  • Fortsätta höja statsbidrag för att kunna anställa fler, förbättra arbetsmiljön och ge bättre förutsättningar till personalen. Det handlar om både generella statsbidrag med 20 miljarder mer under nästa mandatperiod, men också riktade satsningar på personalen och deras villkor. Målet är minst 14 000 fler anställda i vården nästa mandatperiod.
  • Öronmärka 400 miljoner kronor per år fram till 2022 för studielön och utbildningsanställningar för sjuksköterskor som blir specialister
  • Vi vill fortsätta möta det utbildningsunderskott som finns. Det gör vi genom att bibehålla de stora investeringar vi har gjort i fler utbildningsplatser på läkarutbildningen, sjuksköterske- specialistsjuksköterske- och barnmorskeutbildningen samt yrkeshögskole- och vuxenutbildningar för bl.a. undersköterskor som den socialdemokratiskt ledda regeringen infört under mandatperioden.
  • Stärka samverkan mellan bland annat sjukvårdshuvudmän och högskolor för att komma tillrätta med bristyrken och bristspecialiteter och fler tillgängliga vårdplatser genom bättre samverkan mellan landsting och kommuner om utskrivningsklara patienter.
  • Patientkontrakt ska införas i vården i hela landet. Så håller vi samman vården, särskilt för patienter med många olika vårdkontakter.

"Vi gör satsningar där de behövs som mest"

Socialdemokraterna vill investera ytterligare 500 miljoner per år på de landsting som har störst utmaningar när det gäller tillgänglighet. Vi vill fortsätta att investera i personalen och införa patientkontakt som ökar tryggheten för patienterna. Det går före skattesänkningar för dem som redan har mest.

Landstingen har olika problem som därmed kräver olika lösningar, men gemensamt är att vården inte är jämlik med lika tillgänglighet över landet. Det löser vi inte genom att ge pengar till de som redan har sitt på det torra, utan genom att hjälpas åt, prioritera och rikta insatserna dit de behövs som mest. Proffsen ska vara proffs, de vet själva vilka utmaningar som finns. Vad vi kan göra är att se till att de har muskler för att möta dem.

– Det handlar om att hjälpas åt och att utmaningar och problem ser olika ut i landet. Vi gör satsningar där de behövs som mest, men kräver då också att landstingen svarar upp. Så använder vi skattepengarna på ett smart sätt utan att tvinga en redan pressad personal att springa ännu snabbare, säger socialminister Annika Strandhäll.

Bättre villkor för personalen och bättre överblick för patienten

Personalen och deras villkor är avgörande för om vi har en bra och tillgänglig hälso- och sjukvård eller stängda vårdplatser och operationssalar. Därför är varje skattekrona som investeras i fler anställda med bättre villkor en investering för en köfri vård. Socialdemokraterna går till val på fortsatt höjda statsbidrag med 20 miljarder mer under kommande mandatperiod. Vi vill också öronmärka 400 miljoner per år fram till 2022 för studielön och utbildningsanställningar för sjuksköterskor som blir specialister.

När du lämnar vården och du behöver komma dit igen, ska du ha en tid med dig i handen för nästa besök. Det kallas för patientkontrakt och innebär en överblick över alla dina inplanerade vårdbesök. Det gör att du vet vad som händer, och kan känna dig trygg i det, och att sjukvården får bättre förutsättningar för planering och helhetsperspektiv.

– Patienten ska få ökad trygghet och personalen ska ha bättre villkor och fler kollegor. Så säkrar vi en köfri och nära vård som finns där när vi behöver den. Fortsatta investeringar i vården måste gå före skattesänkningar, säger Annika Strandhäll.

Uppdaterades senast: