Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Debatt: En trygg vård i hela landet!

Idag skriver statsminister Stefan Löfven och socialminister Annika Strandhäll tillsammans med 21 regionala S-företrädare om våra satsningar för en tryggare vård.

Höstens val är en folkomröstning om välfärden. Våra investeringar för en trygg vård i hela landet står mot skattesänkningar och privatiseringar som försämrar vården.

I många avseenden håller svensk sjukvård världsklass. Banbrytande behandlingar förkortar ständigt listan över dödliga diagnoser, och vi lever allt längre.

Samtidigt är många oroliga för att vården inte ska finnas där när man behöver den. Vi dras fortfarande med sviterna av den borgerliga regeringens skattesänkningar. Vårdköerna växer i vissa delar av landet, och vårdpersonal vittnar om en tuff arbetsmiljö. Det gör att det är svårt att rekrytera den personal som behövs.

Sedan valet 2014 bildar vi socialdemokrater regering och majoritet i många landsting. Men varannan svensk bor i ett landsting där borgerliga partier styr vården. Vårdens utmaningar är därför utmaningar som alla partier bär ett ansvar för att lösa.

Den S-ledda regeringen har investerat 13 miljarder kronor i kortare vårdköer, en tryggare vård, bättre arbetsvillkor och byggt ut vårdutbildningar. Vi har bytt färdriktning och börjat lösa många problem. Nu vill vi fortsätta investera ytterligare 20 välfärdsmiljarder, där sex går till landsting och regioner.

Vi nationella och regionala företrädare för hela landet presenterar i dag ytterligare satsningar för en trygg vård i hela landet.

  • En digital ingång – 1177. Det ska vara lätt att hitta rätt i vården. Digitaliseringen skapar stora möjligheter att korta väntetiderna och effektivisera sjukvården. Vi vill därför satsa 300 miljoner på 1177 Vårdguiden som en portal för digital vård.
  • Vården ska finnas närmare människor. Vi vill investera tre miljarder på vårdcentraler och mobila vårdteam, två från nationellt håll och en miljard från regioner och landsting. Detta kan gå till fler anställda, ökade öppettider och breddad kompetens.
  • Kapade vårdköer. Personalen är den viktigaste faktorn för en bra vård med korta väntetider. Vi går till val på att anställa 14 000 fler i vården under nästa mandatperiod och vill investera två miljarder i bättre villkor för vårdens anställda.
    På kort sikt vill vi göra riktade satsningar på att korta vårdköerna utifrån regionala behov och för de diagnoser där problemet med köer är störst. Vi tar på oss att gemensamt kapa köerna, 500 miljoner satsas från statligt håll med skarpa krav på motprestation att korta köerna.
    På lång sikt vill vi att alla patienter får en plan efter sitt första besök, där tider och kontakter finns inbokade. Vi kallar detta för patientkontrakt, vilket är särskilt viktigt för dem med stora vårdbehov.
  • Ett helhetsgrepp på cancervården. Vi vill ta ett nationellt helhetsgrepp om cancervården med en halv miljard. Väntetiderna ska kortas mer och standardiserade vårdförlopp ska utökas för en mer jämlik vård.

Sjukvården hanterar våra mest ömtåliga ögonblick i livet. Då ska plånboken aldrig avgöra. Oavsett var du bor ska du få den vård du behöver när du behöver det. Det kräver fortsatta investeringar. För oss går det före skattesänkningar och privatiseringar. Så bygger vi ett tryggare samhälle, ett starkare Sverige.

 

Stefan Löfven, statsminister (S)
Annika Strandhäll, socialminister (S)
Anders Henriksson, landstingsråd Kalmar (S)
Anders Öberg, regionråd Norrbotten (S)
Andreas Svahn, regionråd Örebro (S)
Anna Fransson, regionråd Kronoberg (S)
Ann-Marie Johansson, regionråd Jämtland-Härjedalen (S)
Börje Wennberg, regionråd Uppsala (S)
Denise Norström, regionråd Västmanland (S)
Erika Ullberg, oppositionslandstingsråd Stockholm (S)
Eva Lindberg, regionråd Gävleborg (S)
Glenn Nordlund, regionrådskandidat Västernorrland (S)
Gunnar Barke, landstingsråd Dalarna (S)
Helén Eliasson, oppositionsregionråd Västra Götaland (S)
Henrik Fritzon, regionråd Skåne (S)
Kalle Sandström, landstingsråd Blekinge (S)
Lise-Lotte Bensköld-Olsson, oppositionsregionråd Halland (S)
Marcus Eskdahl, regionråd Jönköping (S)
Mats Johansson, regionråd Östergötland (S)
Meit Fohlin, regionråd Gotland (S)
Monica Johansson, landstingsråd Sörmland (S)
Peter Olofsson, landstingsråd Västerbotten (S)
Ulric Andersson, oppositionslandstingsråd Värmland (S)

Debattartikeln publicerades i Aftonbladet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 2018-06-27.

Uppdaterades senast: