Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Ökad export och investeringar för tillväxt, jobb och välfärd

Ökad export är avgörande för vår tillväxt och välfärd, och en central del i ett starkare samhälle. Därför presenterar Socialdemokraterna idag nya förslag för att fortsätta den exportoffensiv som inletts under mandatperioden.

Satsning för ökad svensk export

När den socialdemokratiskt ledda regeringen tillträdde var exporten inte det draglok för svensk ekonomi den kan och borde vara. Vi presenterade därför en kraftfull exportstrategi på sammanlagt 800 miljoner kronor till och med 2019. Det var en viktig åtgärd för att skapa fler jobb och trygga den svenska välfärden. Samtliga av strategins 22 åtgärder är nu påbörjade eller genomförda.

– Exporten är avgörande för vår tillväxt och välfärd. Jag vill att fler företag över hela landet ska hitta ut på den globala marknaden och slå världen med häpnad över svensk kvalité och innovation, säger Stefan Löfven.

Socialdemokraterna vill därför fortsätta stärka svensk export med fler strategiska satsningar. Vi föreslår att ytterligare 300 miljoner kronor tillförs utöver de tidigare satsningarna. Pengarna riktas främst till Business Sweden som är regeringens och näringslivets gemensamma organ för export och investeringsfrämjande.

Våra förslag i korthet

Satsa mer på tillväxtmarknaderna
Det är viktigt att svenska företag finns där den framtida tillväxten finns. Den globala ekonomiska tillväxten äger till största delen rum på marknader som ligger långt från Sverige både geografiskt och kulturellt. Att få hjälp med nödvändiga kontakter, tillstånd och kännedom om det lokala affärsklimatet kan vara avgörande för att ett företag ska våga och lyckas med att gå in på en ny marknad.

Utveckla investeringsfrämjandet för fler investeringar till Sverige
Investeringsfrämjande syftar till att locka utländska investeringar till Sverige som skapar sysselsättning och tillför kapital, kompetens och marknader till näringslivet i hela landet. Vi har unika förutsättningar att attrahera bland annat investeringar som bygger på hög innovationsgrad, som kräver förnybar energi eller som utvecklar nya hållbara material.

Göra större satsningar på de stora affärerna
Sverige behöver bli bättre att slåss om det riktigt stora affärerna runt om i världen, till exempel hamnar, stora infrastruktursatsningar eller dammar. Det kallas systemexport och kräver samarbete mellan en rad olika aktörer. De systemexporterande bolagen sysselsätter många i Sverige. Ett förstärkt främjande av systemexport bidrar inte bara till ökad export och ökad sysselsättning utan kan också bidra till att multinationella företag investerar mer i den svenska verksamheten.

Värna frihandeln och det internationella handelsregelverket
Sverige ska fortsatt verka för öppen handel och för att överenskommelser om fri och rättvis handel efterlevs.

Uppdaterades senast: