Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Så vill vi förändra Sverige under nästa mandatperiod

Valet i höst blir en folkomröstning om välfärden men också om värderingar. Sverige riskerar att få en regering stödd av Sverigedemokraterna, ett parti med rasistiska rötter. I dag presenterar Stefan Löfven, Magdalena Andersson, Margot Wallström och Peter Hultqvist Socialdemokraternas prioriteringar för nästa mandatperiod.

När den socialdemokratiskt ledda regeringen tillträdde ärvde vi ett budgetunderskott på hela 60 miljarder kronor. Skatterna hade då sänkts med 140 miljarder under åtta år. Välfärden var hårt ansträngd, underfinansierad sedan många år. Landets kommuner tyngdes av skenande kostnader för försörjningsstöd. Ungdomsarbetslösheten var så hög att Sverige fick krisstöd från EU.

Det här kunde vi inte acceptera. Det är så klyftor växer och samhällen försvagas. Vår uppgift blev att få bukt med underskotten i ekonomin så att mer resurser kunde gå till att reparera välfärden och bygga trygghet för framtiden. Lösningen var som alltid att först få fart på jobben.

Trots det svåraste parlamentariska läget sedan andra världskriget så har vi lyckats bryta trenden. Vi har ersatt skattesänkningar med stora investeringar i skolan, vården och omsorgen. Landets sjuksköterskor, undersköterskor och lärare har fått 100 000 nya kollegor som kan hjälpas åt att höja kvaliteten i välfärden. Slösaktiga skatte­rabatter som inte skapade jobb har vi bytt ut mot nya mer effektiva åtgärder.

Vi vill att skolresultaten ska fortsätta höjas och att mer resurser ska riktas till de elever som har störst behov. Vi är fast beslutna att stoppa vinstexperimentet i svensk välfärd.

Vår politik har visat sig effektiv. I dag har 300.000 fler runt om i landet ett jobb att gå till. Ungdomsarbetslösheten är den lägsta på 16 år och tiden det tar för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden har halverats. Vi är stolta över det, men inte nöjda.

Den regering som tar vid efter höstens val har en rad problem att ta tag i. Många av dem är vi faktiskt överens om över parti- och blockgränser. De flesta partier ställer sig bakom slutsatsen att Sverige behöver fler poliser. Det finns en bred uppslutning bakom vår omläggning av migrationspolitiken. Det är inte där den stora skiljelinjen i svensk politik går.

Det vi är oense om är vad vi ska göra med den ekonomiska styrka som vi har byggt upp under de senaste åren. För oss är det självklart att fortsätta investera i ett starkare och tryggare Sverige. I takt med att fler barn föds och att vi lever allt längre ställs stora krav på svensk välfärd. Att i det läget föreslå en återgång till stora skattesänkningar som ger mest till höginkomsttagare skulle innebära ett systemskifte för svensk välfärd. Både Moderaterna och Sverigedemokraterna förespråkar dessutom otrygga anställningsformer och lägre löner. Fler jobbskatteavdrag skulle återigen bli en straffbeskattning av landets pensionärer – en straffbeskattning som skulle kosta 6,6 miljarder att ta bort.

På ett sätt har ingenting förändrats. Valet står mellan en regering som prioriterar sänkta skatter och gynnar ett fåtal, eller en socialdemokratiskt ledd regering som sätter välfärd, jobb och trygghet för alla först.

På ett annat sätt är allt förändrat. Det parlamentariska läget blir troligen inte lättare. Sverige riskerar för första gången att få en regering stödd av Sverigedemokraterna, ett parti med rasistiska rötter. Det blir en extremt högerinriktad regering på en värderingsgrund som vi socialdemokrater inte kan acceptera. Därför blir valet också ett val om vilka värderingar som Sverige ska stå för.

Vi är socialdemokrater och tror på alla människors lika värde och rätt, på jämlikhet, solidaritet och samarbete i ett starkt samhälle. Våra prioriteringar för kommande mandatperiod är därför:

1. Mer resurser till välfärden, till fler anställda i skolan, sjukvården och äldreomsorgen.

Det går före skattesänkningar till de som har det bäst. Vi vill ha en köfri sjukvård i världsklass utan gräddfiler för den med störst plånbok. Vi vill anställa 14.000 fler i vården och vi vill att de inte bara ska hinna göra sitt jobb utan också ta en kopp kaffe ibland. Vi vill att skolresultaten ska fortsätta höjas och att mer resurser ska riktas till de elever som har störst behov. Vi är fast beslutna att stoppa vinstexperimentet i svensk välfärd.

2. Högre och mer rättvisa pensioner för både dagens och morgondagens pensionärer.

I Sverige ska ålderdom inte betyda fattigdom – utan pensionen ska vara något att se fram emot. Vi vill helt avskaffa den straffskatt på pensioner som den moderatledda regeringen införde. Vi vill höja pensionerna med upp till 600 kronor i månaden för den som arbetat ett helt yrkesliv med en dålig lön. Det innebär mer i plånboken för 1,2 miljoner pensionärer.

3. Alla som kan jobba ska jobba. Vi ska ha en schysst arbetsmarknad och det ska gå att leva på sin lön.

Sverige ska stå sig starkt i konkurrensen om framtidens jobb. Därför ska vi investera kraftfullt i utbildning på alla nivåer. Annars väntar både arbetskraftsbrist och arbetslöshet. En av Sveriges stora utmaningar är att minska jobbklyftan mellan inrikes och utrikes födda. Det kräver att den ansvarsfulla migrationspolitiken ligger fast och tydliga krav på var och en som lever i Sverige att lära sig språket och utbilda sig. Vi prioriterar utbildning i svenska språket från dag ett och skapar fler vägar till jobb för den som har för kort utbildning. Vi accepterar inte lagstiftning om lägre löner för vissa. Det trycker på sikt ner lönerna för breda grupper på svensk arbetsmarknad. Vi vill i stället ha bättre anställningsvillkor och jobb som inte sliter ut. Tryggheten på jobbet ger människor trygghet i vardagen och är grunden för det starka samhället.

4. Kompromisslös kamp mot brotten och brottens orsaker.

Brottslig­heten drabbar alla i samhället, både dem som är rädda för att gå ut på kvällen eller skaffar nya larm till huset och dem som ser sina barns framtid förstöras av våld och kriminalitet. Vi har skärpt straffen på över 30 områden. Polisen har fått mer resurser och polisutbildningen har byggts ut. Det är investeringar i ett tryggare och säkrare Sverige som vi vill fortsätta. Men brottsligheten måste också bekämpas med kamp mot brottens orsaker. Vi vill förhindra att unga rekryteras av gängen och att de i stället känner att de har en framtid. Det handlar om bra skolor, aktiv fritid, utbildning, praktik och jobb. Och om att vi satsar på att alla bostadsområden blir tryggare.

Valet i höst blir en folkomröstning om den svenska välfärden. Var och en behöver ställa sig frågan: Vad gör Sverige tryggare, vad gör ditt och din familjs liv tryggare? Och vad gör vårt samhälle starkare så att vi tillsammans kan tackla vår tids utmaningar? Är det en politik som bryter klyftor och ökar sammanhållningen? Som prioriterar välfärd för alla, i stället för att gynna vissa grupper eller ställa grupp mot grupp?

För oss som socialdemokrater är det starka samhället ett självklart val. Sverige ska vara tryggt, för alla.

Stefan Löfven
Magdalena Andersson
Margot Wallström
Peter Hultqvist

Debattartikeln publicerades i Dagens Nyheter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 2018-07-05

Uppdaterades senast: