Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Vi vill utreda ett förbud mot rasistiska organisationer

Socialdemokraterna vill se ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. Vi kommer aldrig att acceptera att hot och hat tar över vårt demokratiska samhälle. Därför vill regeringen utreda ett förbud mot rasistiska organisationer och deltagande i sådana organisationer.

Tiden är mogen att utreda ett förbud

Den socialdemokratiskt ledda regeringen anser att tiden är mogen att utreda ett förbud mot rasistiska organisationer och deltagande i sådana organisationer.

Ett förbud mot organisationer vars verksamhet innebär förföljelse av vissa folkgrupper har stöd i regeringsformen och skulle inte kräva grundlagsändring.

Utredningen kommer att tillsättas efter valet och vi kommer att föra samtal med de borgerliga partierna om utredningsdirektiven.

Vad har vi gjort tidigare?

  • Regeringen bjöd i höstas in M, C, V, L och KD till ett samtal om samhällets förmåga att motverka antidemokratiska rörelser.
  • Regeringen har antagit en nationell plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott.
  • Polismyndigheten och Säkerhetspolisen har fått särskilda uppdrag för att motverka hatbrott, våldsbejakande extremism och andra former av hot mot vårt öppna och demokratiska samhälle.
  • Regeringen har gjort en historisk satsning på Polismyndigheten i budgetpropositionen för 2018 om sammanlagt 7,1 miljarder kronor de kommande tre åren för att bland annat öka antalet polisanställda.
  • Säkerhetspolisen tillförs 42 miljoner kronor årligen, en summa som succesivt ökar till 81 miljoner kronor årligen 2020, bl.a. för att intensifiera arbetet mot ideologiskt motiverade aktörer.
  • Regeringen tillsatte 5 juli i år en utredning om straffbestämmelserna om hets mot folkgrupp kan tillämpas när det gäller rasistiska och liknande symboler.
  • Regeringen har inrättat ett nationellt centrum mot våldsbejakande extremism vid Brottsförebyggande rådet.

Uppdaterades senast: