Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Socialdemokraterna presenterar nytt HBTQ+-program

Vi socialdemokrater står i alla sammanhang upp för människovärdet och kräver krafttag mot de hatbrott som begås på grund av rasism, främlingsfientlighet eller hat mot HBTQ-personer. Idag presenterar vi vårt nya HBTQ+-program.

I vårt starka samhälle accepterar vi inte diskriminering på grund av kön, ålder, funktionsnedsättning, hudfärg, tro, sexuell läggning – varken på arbetsplatsen, på fritiden, i skolan eller i hemmet.

Kampen för HBTQ+-personers rättigheter har med framgång drivits av socialdemokratin. Vi ska fortsätta arbetet med att öka friheten och rätten för alla att kunna delta på lika villkor i det demokratiska samhället. Så skapar vi ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige för alla.

Läs vårt nya HBTQ+-program

Politiskt program - HBTQ+ (PDF) Pdf, 192.4 kB.

Political programme - LGBTQ+ (PDF) Pdf, 185.9 kB.


HBTQ+-programmet i korthet

HBTQ+-personers hälsa

 • Ökad kompetens hos medarbetare i kommuner och landsting.
 • Handlingsplaner för psykisk ohälsa med särskilt fokus på HBTQ+-personer i alla landsting och regioner.
 • Öka kunskapen om hiv för att minska stigmatisering och diskriminering.
 • HBTQ+-personers hälsa ska följas upp i folkhälsoundersökningar.

Unga HBTQ+-personer

 • Utbildningssystemet ska genomsyras av kunskaper om HBTQ+.
 • All personal i skolan ska uppmärksamma kränkningar och diskriminering.
 • Stärk elevhälsans kunskap i HBTQ+-frågor för att minska psykisk ohälsa. Screening av psykisk ohälsa i skolan.
 • Religiösa friskolor ska förbjudas.

Könskorrigering och transpersoners situation i samhället

 • Det ska gå att ändra juridiskt kön utan kontakt med vården.
 • Köerna till den könsbekräftande vården ska kortas.
 • Barn och ungdomspsykiatrin ska ha kunskap om könsdysfori.
 • Möjligheten till att inför ett tredje juridiskt kön i Sverige ska övervägas noga.

Föräldraskap och familjepolitik Länk till annan webbplats.

 • Föräldraskapet ska ske likvärdigt - föräldraskapspresumtion även för hbtq+-personer.
 • Utred fler vårdnadshavare än två.
 • Föräldraförsäkringen ska moderniseras så att den fungerar för stjärnfamiljen.
 • Sverige ska arbete aktivt för att trycka på andra länder att tillåta samkönade par att adoptera.

Socialdemokraterna på Europride

Läs om Socialdemokraternas aktiviteter under Europride som pågår den 27 juli-19 augusti i Stockholm och Göteborg. Här hittar du all information. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterades senast: