Socialdemokraterna presenterar nytt HBTQ+-program

Vi socialdemokrater står i alla sammanhang upp för människovärdet och kräver krafttag mot de hatbrott som begås på grund av rasism, främlingsfientlighet eller hat mot HBTQ-personer. Idag presenterar vi vårt nya HBTQ+-program.

I vårt starka samhälle accepterar vi inte diskriminering på grund av kön, ålder, funktionsnedsättning, hudfärg, tro, sexuell läggning – varken på arbetsplatsen, på fritiden, i skolan eller i hemmet.

Kampen för HBTQ+-personers rättigheter har med framgång drivits av socialdemokratin. Vi ska fortsätta arbetet med att öka friheten och rätten för alla att kunna delta på lika villkor i det demokratiska samhället. Så skapar vi ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige för alla.

Läs vårt nya HBTQ+-program

Politiskt program - HBTQ+ (PDF) Pdf, 192.4 kB.

Political programme - LGBTQ+ (PDF) Pdf, 185.9 kB.


HBTQ+-programmet i korthet

HBTQ+-personers hälsa

 • Ökad kompetens hos medarbetare i kommuner och landsting.
 • Handlingsplaner för psykisk ohälsa med särskilt fokus på HBTQ+-personer i alla landsting och regioner.
 • Öka kunskapen om hiv för att minska stigmatisering och diskriminering.
 • HBTQ+-personers hälsa ska följas upp i folkhälsoundersökningar.

Unga HBTQ+-personer

 • Utbildningssystemet ska genomsyras av kunskaper om HBTQ+.
 • All personal i skolan ska uppmärksamma kränkningar och diskriminering.
 • Stärk elevhälsans kunskap i HBTQ+-frågor för att minska psykisk ohälsa. Screening av psykisk ohälsa i skolan.
 • Religiösa friskolor ska förbjudas.

Könskorrigering och transpersoners situation i samhället

 • Det ska gå att ändra juridiskt kön utan kontakt med vården.
 • Köerna till den könsbekräftande vården ska kortas.
 • Barn och ungdomspsykiatrin ska ha kunskap om könsdysfori.
 • Möjligheten till att inför ett tredje juridiskt kön i Sverige ska övervägas noga.

Föräldraskap och familjepolitik Länk till annan webbplats.

 • Föräldraskapet ska ske likvärdigt - föräldraskapspresumtion även för hbtq+-personer.
 • Utred fler vårdnadshavare än två.
 • Föräldraförsäkringen ska moderniseras så att den fungerar för stjärnfamiljen.
 • Sverige ska arbete aktivt för att trycka på andra länder att tillåta samkönade par att adoptera.

Socialdemokraterna på Europride

Läs om Socialdemokraternas aktiviteter under Europride som pågår den 27 juli-19 augusti i Stockholm och Göteborg. Här hittar du all information. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterades senaste: