Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Bättre vägar på landsbygden – för ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige

Bilen är avgörande för människors möjligheter att kunna leva och jobba i hela landet. Den S-ledda regeringen har därför gjort flera riktade insatser för bättre vägunderhåll på landsbygden. Det har varit framgångsrikt, men mer behöver göras. Socialdemokraternas besked idag är därför att vi nästa mandatperiod ökar medlen till underhåll av vägar på landsbygden med 500 miljoner årligen.

Vi investerar i ett starkare samhälle

Vi kan inte skattesänka oss till bättre vägar. Det kräver tvärtom investeringar. Sverige har idag en stark ekonomi, och vi socialdemokrater anser att den styrkan ska komma hela landet till del. Därför vill vi under nästa mandatperiod satsa ytterligare en halv miljard kronor årligen på att förbättra vägarna på svensk landsbygd.

- Den S-ledda regeringen har gjort flera riktade och framgångsrika insatser för vägunderhåll i landsbygd men mer behöver göras. Därför vill vi satsa 500 miljoner årligen för bättre vägar på landsbygd. Människor måste kunna ta sig till jobb och skola oavsett var man bor. Det är slut med tider av underinvesteringar. Nu bygger vi ett starkare samhälle, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Syftet med förslaget är att höja vägstandarden på landsbygden genom att bekämpa tjälskador, potthåll och öka bärigheten. Med förbättrad bärighet följer också möjligheter till tyngre transporter på större del av vägnätet.

Socialdemokraterna föreslår

  • 500 miljoner kronor årligen till vägar på landsbygden för förbättring av vägstandard.
  • Trafikverket ansvarar men ska samråda med regionala aktörer så att medlen kommer till nytta så fort som möjligt.
  • Fokus på bärighet, beläggning och tjälsäkring.

Uppdaterades senast: