Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Så för vi kampen mot gängkriminaliteten

Socialdemokraterna vill se ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. Vi går därför till val på nio skarpa förslag för att bekämpa gängkriminaliteten.

Narkotikaförsäljning, skjutningar, hot och våld måste bort från våra gator och torg. Samtidigt ska vi vara hårda mot brottens orsaker och tidigt sätta in insatser för unga som riskerar att dras in i gängen. För den som vill bryta en kriminell livsstil ska samhället finnas där med stöd och rätt förutsättningar.

Vi går till val på att bekämpa brotten och dess orsaker

Ge mer resurser och bättre verktyg för rättsväsendet och Polisen

 • Förstärka hela rättskedjan när Polisen växlar upp genom 800 miljoner extra per år till Kriminalvården, åklagarna och domstolarna.
 • Minimistraffet för övergrepp i rättssak höjs till 1 års fängelse.
 • Utöka polisens kamerabevakning. Ge polisen ytterligare 100 miljoner kronor per år för inköp av teknisk utrustning.
 • Slopa ungdomsrabatten. Nu döms personer som är mellan 18 – 20 år till kortare straff. Vi menar att personer som har fyllt 18 är vuxna och ska betraktas som vuxna i lagens mening.

Vi ska hindra att unga fastnar i kriminalitet

 • Hemarrest för unga. Införa ungdomsövervakning, en ny påföljd för unga som innebär att unga döms till hemarrest på till exempel kvällar och helger.
 • Ett snabbspår för lagföring av unga som döms för enklare brott med inriktningen att lagföring ska ske inom 10 veckor.
 • Utöka barnavårdens tidiga brottsförebyggande insatser genom fler hembesök för att tidigt identifiera riskfamiljer.
 • Fler unga kriminella ska lyftas bort från skadliga miljöer. De som är en fara för sig själv eller för andra lyftas bort från skadliga miljöer, missbruk och kriminalitet och placeras på SiS särskilda ungdomshem.

Göra det lättare att bryta med den kriminella banan

 • Bygga ut avhopparverksamheten. Vi vill kraftigt utöka avhopparverksamheten för att fler kriminella ska få stöd från kommuner och organisationer att lämna gängen.

Vad har vi gjort för att bekämpa gängkriminaliteten?

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har under mandatperioden vidtagit kraftiga åtgärder för att bekämpa kriminalitet och gängbrottsligheten:

 • En historisk förstärkning av polismyndigheten på 2,2 extra miljarder 2018 och 7,3 miljarder fram till och med 2020. Vår målsättning är att det år 2024 ska finnas 10 000 fler polisanställda. Regeringen har byggt ut polisutbildningen och två nya utbildningar ska starta i Malmö och Borås.
 • Ett 30-tal straffskärpningar, mot bland annat grova narkotikabrott, grova vapenbrott, våldsbrott och organiserad brottslighet. Det första nationella brottsförebyggande programmet på 20 år har tagits fram, Brå har förstärkts och brottsförebyggande samordnare har anställts på samtliga länsstyrelser.
 • 2,2 miljarder kronor årligen för att bryta segregationen. Det är långsiktiga pengar som 32 kommuner med utsatta områden får för att göra nödvändiga åtgärder för ökad trygghet, fler i jobb och utbildning, stärkta insatser i svenska språket och att strypa brottens orsaker. Utöver de 10 årliga välfärdsmiljarderna satsar regeringen långsiktigt ytterligare 6 miljarder för investeringar för en jämlik skola.
 • Kamerabevakningen har ökat i våra utsatta områden under mandatperioden.Polisen har satt upp fler bevakningskameror i bland annat Husby, Tensta, Rinkeby, Bergsjön, Biskopsgården och Rosengård. Från augusti 2018 gäller en ny kamerabevakningslag som underlättar polisens möjlighet att kamerabevaka.

Håller du med om våra förslag? Engagera dig för ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige!

Uppdaterades senast: