Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Vi går till val på bättre arbetsvillkor i välfärden

Socialdemokraterna vill se ett starkare samhälle med en bättre välfärd och fler i arbete. I stunder då livet är ömtåligt behöver samhällets stöd vara starkt. Vi går nu till val på att förbättra arbetsvillkoren för de som jobbar inom välfärden.

Det blir fler barn och äldre i vårt land och vi behöver se till att alla får en trygg omsorg. Då behövs mer personal som både kan och orkar jobba. För att fler ska vilja utbilda sig inom välfärdsyrken måste arbetsvillkoren förbättras rejält.

Schyssta villkor för välfärdens hjältar

Idag föreslår vi ytterligare reformer för att fler ska vilja jobba med omvårdnaden av våra barn och äldre. Vi vill att minst 90 procent av all personal inom välfärden ska ha tillsvidareanställningar. För att fler ska kunna anställas vill vi införa fler utbildningsplatser för undersköterskor, och de som har en färdig yrkesutbildning inom vård och omsorg eller barn och fritid på gymnasiet ska garanteras en heltidsanställning.

För oss går tryggare omsorg tack vare undersköteterskorna, barnskötarna och andra hjältar inom välfärden, långt före att sänka skatten för de som har mest. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har ökat välfärdsinvesteringarna med 35 miljarder kronor sedan förra valet.

Nästa mandatperiod vill vi socialdemokrater öka välfärdsinvesteringarna till minst 65 miljarder kronor. Moderaterna går istället till val på 60 miljarder kronor i skattesänkningar. Med hjälp av stöd från Sverigedemokraterna vill de göra det möjligt. Valet den 9 september är därför en folkomröstning om välfärden där du avgör.

Socialdemokraternas nya förslag

1. Minst 90 % av de anställda inom landets kommuner ska vara tillsvidareanställda
Vi anser att andelen tillsvidareanställda ska öka. Inom äldreomsorgen är idag bara 77 procent tillsvidareanställda. I den privat utförda äldreomsorgen är andelen ännu lägre, 67 procent.

2. Garanterad tillsvidareanställning på heltid till alla som slutför vård- och omsorgsprogrammet som undersköterskor eller barn- och fritidsprogrammet som barnskötare
Vi går till val på att alla ungdomar som slutför vård- och omsorgsprogrammet som undersköterskor eller barn- och fritidsprogrammet som barnskötare ska garanteras en tillsvidareanställning på heltid.

3. Fler utbildningsplatser för undersköterskor
Bara inom Yrkesvux vill vi satsa vi på 41 000 platser år 2019. Vi vet sedan tidigare att ca hälften av platserna går till att utbilda undersköterskor. Det motsvarar ca 20 000 statliga Yrkesvux-platser för undersköterskeutbildning.

4. Låt proffsen vara proffs – avskaffa minutscheman i hemtjänsten
Vi går till val på att avskaffa minutscheman i hemtjänsten. Förutsättningarna för de anställda i hemtjänsten skiljer sig åt i olika kommuner. Det är dock vanligt att man arbetar efter s.k. minutscheman. Det innebär att personalen ges i uppdrag att utföra insatser, t.ex. en dusch, en städning eller en promenad och att denna insats anges i antal minuter som sedan loggas i digitala verktyg. Men när något oförutsett händer behöver personalen kunna anpassa dagen efter förutsättningarna och inte vara låsta till ett visst antal minuter.

Uppdaterades senast: