Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Stoppa privatiseringar och gräddfiler i vården

Socialdemokraterna går till val på att skapa ordning och reda i vården genom att stoppa privatiseringar och gräddfiler där en del kan köpa sig före i vården. I vårt starka samhälle ska du känna dig trygg med att vården finns där för alla när den behövs.

Valet blir en folkomröstning om välfärden

Vi socialdemokrater vill se ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. Under en lång tid har samhället dragit sig tillbaka och låtit marknadskrafter få fritt spelrum i vården. Tanken var att marknadslösningar skulle leda till ökad mångfald, minskade kostnader och förbättrade villkor för personalen.

Efter flera decennier ser vi att mångfalden i vården hotas av ett fåtal stora koncerner, att vårdpersonalen tvingas ägna allt mer tid åt administration och att kostnaderna ökar. Marknadslösningarna har lett till att vården splittras upp och kommit att koncentreras till välmående stadsdelar. Plånboken – inte patienternas behov – styr allt mer.

Valet den 9 september blir en folkomröstning om välfärden. Istället för nya privatiseringar vill vi ta tag i problemen och säkerställa att vården ges efter behov. Medborgarnas skattepengar ska användas till att förbättra och utveckla vården samt personalens villkor – inte till stora vinster. Därför vill vi sätta stopp för privatiseringar och gräddfiler i vården.

Socialdemokraternas förslag i korthet

1. Stoppa privatiseringar i vården

Stoppa privatiseringar av akutsjukhus
En trygg vård skapas genom samverkan och långsiktigt arbete - inte genom stora privatiseringar. Till exempel driver Moderaterna i Stockholms län på för att privatisera minst ett sjukhus. Sjukvården riskerar att urholkas av utförsäljningar, vilket tar tid, energi och pengar som istället hade kunnat gå till en bättre vård och villkor för personalen.

Därför vill Socialdemokraterna införa en lag som stoppar nya privatiseringar av alla landets akutsjukhus och universitetssjukhus. Det finns idag cirka 60 akutsjukhus och universitetssjukhus i Sverige

Stoppa vinstjakten
Vårdens resurser ska gå till att säkerställa en bra vård till alla efter behov. För att det ska bli verklighet vill Socialdemokraterna ändra lagstiftning, se över ersättningssystem och andra viktiga styrsystem för att säkerställa att det är behoven som styr vården, inte marknadsintresset.

Stopp för tvångsprivatiseringar
Socialdemokraterna ser hur privatiseringarna i vården skapar problem och vill därför ta bort lagstiftningen (den så kallade ”tvångs-LOV”) som tvingar landstingen att alltid ge privata vårdcentraler rätt att starta oavsett behov.

2. Stoppa gräddfiler i vården

Förbud mot att köpa sig före i kön
Vi vill införa ett förbud mot att köpa sig före i kön i offentligt finansierad vård och samtidigt garantera insyn i hur privata vårdgivare hanterar försäkringspatienter i vårdköer.

3. Skapa ordning och reda i vården

Insyn för medborgarna i vårdbolagen
Svenska folket betalar sjukvården via skatt och har rätt att veta vad deras skattepengar används till – även i privat driven sjukvård. För oss går offentlighetsprincipen före företagens informationssekretess. Socialdemokraterna vill därför införa offentlighetsprincipen inom hela vården.

Ordning och reda i den digitala vården
Digitaliseringen möjliggör bättre tillgänglighet för den som behöver vård och minskad administration för personalen. Patienternas behov och säkerhet måste dock alltid gå först - även på nätet. Därför vill vi styra upp regelverken för den digitala vården.

Uppdaterades senast: