Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Ersätt stafettläkare med fasta läkare

Socialdemokraterna går till val på att bryta sjukvårdens beroende av hyrpersonal. I vårt starka samhälle bygger en trygg vård på att personalen har tillräckligt många kollegor, med rätt kompetens, och att de hinner och orkar göra ett bra jobb.

Ökad kontinuitet för en tryggare vård

Systemet med stafettläkare drar stora resurser från den ordinarie personalen och gör att patienter träffar onödigt många olika läkare vilket riskerar patientsäkerheten.

– Personalen är helt avgörande för att patienterna ska få en trygg och bra vård. Vi ska bryta det stora beroendet av bemanningspersonal och hyrläkare. Det är dåligt för patienterna, som får berätta sin sjukdomshistoria för ständigt nya vikarier. Det är dåligt för personalen, som hela tiden får nya kollegor att arbeta med, säger Stefan Löfven (S)

Vi socialdemokrater vill istället investera i sjukvården och dess hjältar. Vi vill ha mer fast vårdpersonal, och stärka rätten till en fast läkare som står för kontinuitet och samordning för dig som patient. Vi kan inte acceptera ett läge där såväl kostnader, som otryggheten för patienter och personal, fortsätter att öka.

Så vill vi bryta sjukvårdens beroende av hyrpersonal

  • Lägga förslag på lagförändringar och andra regleringar som bryter den orimliga beroendesituation av hyrpersonal som finns i sjukvården.
  • Fortsätta göra stora satsningar på sjukvårdens personal, med kraftigt höjda statsbidrag, 14 000 fler anställda och bättre arbetsmiljö i vården. Sjukvården ska vara en arbetsgivare där man både vill börja och fortsätta arbeta.
  • Modernisera läkarutbildningen och satsa på fler specialisttjänstgöringsplatser för allmänläkare.
  • Stärka patientens rätt till en fast läkare. Läkaren kommer finnas på vårdcentralen, men ha ett övergripande medicinskt ansvar för hela patientens vård, oavsett var i vården den ges.
  • Satsa två miljarder kronor om året på att stärka den nära vården, bland annat för att stärka vårdcentralerna så de kan ha öppet mer. Det är också pengar som kan användas exempelvis för att motverka allmänläkarbristen och starta fler specialisttjänstgöringsplatser för allmänläkare.

Uppdaterades senast: