Läxhjälpsgaranti och obligatorisk lovskola

Vi ska bygga ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. För oss socialdemokrater går investeringar i våra barns framtid före privatiseringar och skattesänkningar för de som redan har mest. Därför går vi till val på att införa en läxhjälpsgaranti och en obligatorisk lovskola för de elever som riskerar att inte bli behöriga till gymnasieskolan.

Socialdemokraterna föreslår:

Läxhjälpsgaranti
Ju äldre elever blir desto större ansvar har de för sina studier. Att göra läxor är en självklar del i detta. Alla elever har dock inte en lugn plats att läsa läxor eller en vuxen hemma som kan hjälpa till.

Därför vill Socialdemokraterna införa en läxhjälpsgaranti för elever i årskurs 6–9 som riskerar att inte bli behöriga till gymnasieskolan. Dessa elever ska vara garanterade minst två timmars läxhjälp i veckan.

Obligatorisk lovskola
Socialdemokraterna föreslår även att det ska vara obligatoriskt för elever i årskurs 6–9 att delta i lovskola om de riskerar att inte bli behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan. Lovskolan ska omfatta minst 50 timmar.

Det betyder att lovskolan utökas till alla skolpliktiga årskurser där betyg sätts. Den skyldighet som kommuner och fristående skolor i dag har att erbjuda lovskola i ska matchas av en motsvarande skyldighet för de berörda eleverna att delta i lovskolan.

Uppdaterades senaste: