Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Ökad rättssäkerhet och trygghet för kvinnor som utsatts för sexualbrott

För att Sverige ska vara ett starkt och tryggt samhälle måste mäns våld mot kvinnor upphöra. Socialdemokraterna vill höja straffet för våldtäkt och vidta nya åtgärder för att fler sexualbrott ska leda till fällande domar.

Därför föreslår Socialdemokraterna:

1. Höjt minimistraff för våldtäkt
Minimistraffet för grov våldtäkt har skärpts från fyra till fem år. För våldtäkt av normalgraden är straffsatsen två till sex års fängelse. Vi vill att minimistraffet höjs till tre år.

2. Fler våldtäktsmottagningar och ökad specialistkompetens i landstingen
För den som har utsatts för ett sexuellt övergrepp kan den process som följer på brottet vara mycket påfrestande. Det kan handla om besök på sjukhus för behandling och bevissäkring, polisförhör, rättegång och behov av vård under lång tid. Nationellt centrum för Kvinnofrid (NCK) har tagit fram en handbok som beskriver hur sjukvården ska ge ett korrekt omhändertagande vid sexuella övergrepp.

Såväl vårdcentraler som akutmottagningar ska ha rätt kompetens för att både säkra spår och ge god vård och omsorg till den som utsatts för sexuellt våld. Inte minst för att säkra den långsiktiga behandlingen, både fysisk och psykisk, vill vi att varje landsting har ett uppbyggt kunskapsstöd för hur stöd, vård och omsorg från hälso- och sjukvården ges efter den första kontakten med vården. Utöver att första linjens vård ska vara beredd att möta brett vill vi stödja att specialistkompetens finns tillgänglig i samtliga landsting. I finns idag en särskild våldtäktsmottagning. Vi vill att det ska finnas i fler landsting.

3. Lagstifta om att landstingen ska spara bevis
Inte minst i mål där ord står mot ord är den tekniska bevisningen ofta avgörande för en fällande dom. Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) har tagit fram bevissäkringssatser (Rape kit) och en guide som beskriver ett korrekt omhändertagande vid sexuella övergrepp. NCK har även producerat en instruktionsfilm för att underlätta spårsäkringen. Guiden innehåller checklistor och konkreta anvisningar för undersökning och spårsäkring. Genom att följa anvisningarna i guiden kan alla läkare som möter en patient som utsatts för ett sexuellt övergrepp ställa rätt frågor, ta rätt prover och svara för att prover och dokument hanteras rättssäkert.

En polisanmälan om sexuella övergrepp sker inte alltid i samband med själva övergreppet, utan långt senare. Det är därför viktigt att bevis, exempelvis i form av spårsäkringssatsen, sparas under en längre tid. NCK rekommenderar att man sparar i två år. Det har vid olika vårdmottagningar förekommit att bevis inte sparats tillräckligt länge och därmed omöjliggjort att rättsprocessen kunnat fullföljas. Det är oacceptabelt. Därför är vi beredda att lagstifta om krav på hur bevis ska hanteras.

4.Förstärk utredningsresurserna på Nationellt forensiskt centrum
Som framgår ovan är bevisläget ofta svårt när det gäller sexualbrott. Inte sällan står ord mot ord, och vittnen saknas. Den tekniska bevisningen blir ofta avgörande. Det räcker inte med att spara bevis under en längre tid, det måste också finnas resurser för att analysera bevisen.

För att förbättra förutsättningarna för sexualbrottsutredningarna vill vi tillföra Nationellt forensiskt centrum 10 miljoner kronor. Det motsvarar fem heltidstjänster.

5. Skärp kraven på dömda att delta i behandling under tiden i fängelse. Den inte deltar ska riskera att avtjäna längre tid.
Idag friges den dömde villkorligt när två tredjedelar av ett tidsbestämt straffavtjänats. Vi vill öka kraven på t.ex. sexualbrottsdömda att delta i behandlingsåtgärder under tiden i fängelse. Om den intagna inte deltar ska det kunna påverka straffets längd.

Den som vägrar att delta i program som Kriminalvården bedömer är nödvändigt för att minska risken för återfall i brott ska kunna få sin villkorliga frigivning uppskjuten. Det ska också finnas utökade möjligheter att skjuta upp den villkorliga frigivningen även vid annan misskötsamhet.

6. Mer övervakning och fotboja under villkorlig frigivning
För att minska risken för återfall under villkorlig frigivning vill vi ge kriminalvården möjlighet att besluta om elektronisk övervakning av personer som gjort sig skyldig till exempelvis sexualbrott. Kriminalvården har redan idag möjlighet att besluta att en villkorligt frigiven endast får bosätta sig på en viss ort eller inte vara på vissa platser.

Vi föreslår att detta ska kunna övervakas med elektronisk fotboja. Det här är särskilt viktigt för att undvika att en person begår nya brott mot samma brottsoffer. Det är inte ovanligt att kvinnor utsätts av tidigare partners. Elektronisk fotboja kan underlätta skyddet för dessa kvinnor.

Läs även vårt kriminalpolitiska program

Socialdemokraterna har påbörjat lanseringen av det största trygghetsprogrammet i modern tid. Brottsligheten utgör ett hot mot hela det demokratiska samhället och ska bekämpas med alla medel. Det är när tron på framtiden går förlorad som gängen och våldet blir ett alternativ. Vi ska bekämpa brotten, men också brottens orsaker.

Socialdemokraterna antog i juni 2018 ett kriminalpolitiskt program som pekar ut riktningen för de kommande årens insatser mot brott och otrygghet.

Det kriminalpolitiska programmet kan läsas i sin helhet här (PDF) Pdf, 250.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterades senast: