Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Alla ska bidra till välfärden efter förmåga

Socialdemokraterna går till val på att bygga ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. Det är inte mer än rimligt att bankerna och de som tjänar allra mest bidrar mer för att trygga välfärden och rusta samhället.

I vårt starka samhälle ska alla självklart bidra efter förmåga. Det är så vi tryggar resurserna till skolan, sjukvården och en äldreomsorg som finns där när du behöver den. Det är med välfärd vi bäst minskar klyftor och skapar jämlika livschanser för alla oavsett inkomst.

Som Sveriges skattesystem har utvecklats de senaste tjugo åren betalar både banker och kapitalstarka människor förhållandevis låg skatt.

Vi socialdemokrater vill bryta trenden där de som tjänar allra mest betalar mindre och mindre skatt – det handlar om att de allra rikaste i samhället kan bidra lite mer. Inte om högre skatt för vanligt folk.

Därför föreslår Socialdemokraterna:

  • att det införs en skatt på banker.
  • att skatten på kapitalinkomster förändras.

Tillsammans kommer det öka skatteintäkterna med ungefär 5 miljarder kronor om året. Det är viktiga intäkter som kan användas för investeringar i skolan och sjukvården, högre pensioner och en kompromisslös kamp mot brotten och dess orsaker.

Uppdaterades senast: