Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Ett hållbart arbetsliv för alla – motverka stress och psykisk ohälsa

Socialdemokraterna går till val på det största trygghetsprogrammet i modern tid. En viktig del i detta handlar om att skapa ett tryggt och hållbart arbetsliv. För att motverka stress och psykisk ohälsa i arbetslivet vill vi skärpa kraven på arbetsgivare, inte minst i offentlig sektor.

Socialdemokraterna föreslår:

1. Sanktioner vid dålig psykosocial arbetsmiljö
Brister i den psykosociala och organisatoriska arbetsmiljön måste ses som lika allvarliga som när det gäller den fysiska arbetsmiljön. Vi vill därför att tillsynen skärps när det gäller den psykosociala arbetsmiljön genom fler arbetsmiljöinspektioner.

Vi vill också införa sanktionsavgifter för arbets­givare som bryter mot Arbetsmiljöverkets förskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö.

2. En jämställd arbetsskadeförsäkring
Idag har kvinnor svårare än män att få sina skador godkända som arbetsskador. För att arbetsskadeförsäkringen ska bli mer jämställd behövs mer forskning, men också bättre stöd och gemensam förståelse om vad som exempelvis är en psykisk eller psykosomatisk arbetsskada.

Därför vill vi tillsätta ett expertråd som kan arbeta fram ett sådant underlag. Vi vill också ändra reglerna så att försäkringen ska ge ett skydd för alla arbetstagare när det gäller smittsamma sjukdomar.

3. Myndighet ska utveckla företagshälsovården
Alltför ofta kommer företags­hälso­vården in för sent eller så saknades det helt ett förebyggande uppdrag från arbetsgivaren. Vi vill att alla ska omfattas av en säker och effektiv företagshälso­vård.

Den nya myndig­heten för arbetsmiljökunskap i Gävle ska därför bl.a. arbeta med evidensbaserade riktlinjer, verktyg och vägledningar för aktörer inom företagshälso­vården. Den nya myndigheten ska också arbeta med företagshälsovårdens kompetensförsörjning.

Uppdaterades senast: