Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Socialdemokraterna presenterar sjuksköterskelyft

Valet 2018 är en folkomröstning om svensk välfärd. En röst på Socialdemokraterna är en röst på bättre pensioner, extra ledighet för föräldrar, och inte minst: bättre sjukvård. Investeringar i en bättre sjukvård går för oss före stora skattesänkningar. För att korta vårdköer och utveckla vården behövs satsningar på vårdens viktigaste resurs – personalen. Socialdemokraterna presenterar nu ett sjuksköterskelyft.

Bättre sjukvård före skattesänkningar

Idag är det brist på såväl grundutbildade som specialistutbildade sjuksköterskor. För att möta detta har den socialdemokratiskt ledda regeringen sedan 2015 byggt ut antalet utbildningsplatser. Fler utbildar sig idag till sjuksköterskor men vi är inte nöjda. Med fler anställda som har bättre villkor kommer svensk sjukvård att fortsätta utvecklas.

– Vi vill ha ett sjuksköterskelyft för att fler ska vilja, orka och kunna jobba som sjuksköterska. Vården behöver fler sjuksköterskor som har tid för patienten. Så gör vi vården bättre och kortar vårdköer. Det prioriterar vi före stora skattesänkningar för de som redan har, säger socialminister Annika Strandhäll.

Rekordstor satsning på svensk sjukvård

Tidigare har Socialdemokraterna redovisat stora investeringar i svensk hälso- och sjukvård. Dagens besked gäller 352 miljoner kronor. Socialdemokraterna går till val på förslag för sjukvården på totalt mer än 17,8 miljarder per år. Det är en rekordstor satsning på hälso- och sjukvård och större än alla andra partiers vallöften. Sjuksköterskelyftet är en avgörande pusselbit för en tryggare vård och ett starkare samhälle.

Förslagen i sjuksköterskelyftet

Inför ett introduktionsår för sjuksköterskor
En bra och tillgänglig vård för patienten bygger på att vi har tillräckligt många anställda med rätt kompetens. Den första tiden i yrket som nyutexaminerad sjuksköterska är ofta tuff. Socialdemokraterna vill att alla sjuksköterskor får möjlighet till ett kliniskt introduktionsår som introduktion till yrket efter avslutad utbildning. 200 miljoner kronor per år öronmärks under nästa mandatperiod, från Professionsmiljarden. Satsningen motsvarar ett stöd till vården på 40 000 kronor per nyutbildad sjuksköterska.

Fler handledare så att sjuksköterskestudenter kommer ut i vården
Utbildningar till sjuksköterska, specialistsjuksköterska och barnmorska har byggts ut, men bristande tillgång till verksamhetsförlagd utbildning och handledare i vården gör att utbildningarna inte kan byggas ut i den takt som behövs. Vården är helt enkelt så ansträngd att det är svårt för dem att ta emot fler studenter i den verksamhetsförlagda utbildningen.
Socialdemokraterna vill öronmärka 100 miljoner kronor till handledare för verksamhetsförlagd utbildning, inom ramen för Professionsmiljarden.

Skapa en ledarskapsakademi för vård och omsorg
Ledarskapet och cheferna är avgörande för en bra arbetsmiljö. Socialdemokraterna vill inrätta en nationell ledarskapsakademi för sjukvården och äldreomsorgen. 50 miljoner kronor årligen i nya pengar avsätts för detta.

Skapa ett specialistråd för att säkerställa antalet sjuksköterskor långsiktigt
Idag har Socialstyrelsen ett råd för läkarnas specialisttjänstgöring som exempelvis hanterar hur stor specialistläkartjänstgöringen ska vara. Socialdemokraterna vill se ett råd för specialistsjuksköterskor för att nationellt säkerställa tillräckligt många sjuksköterskor med rätt kompetens. 2 miljoner kronor avsätts.

Uppdaterades senast: