Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Sverigedemokraternas svek mot välfärden

Valet den 9 september är en folkomröstning om svensk välfärd. En röst på Socialdemokraterna är en röst för ett starkare samhälle. Mot detta står Sverigedemokraterna – som vill skära ner stort på statsbidragen till landets kommuner och på sikt avskaffa den kommunala utjämningen mellan kommuner. Det skulle få enorma konsekvenser för välfärden, samtidigt som det skulle gynna ett fåtal rika kommuner med många höginkomsttagare.

S vill skapa trygghet i hela Sverige

Vi socialdemokrater anser att alla medborgare, oavsett var i landet man bor, har samma rätt till en stark välfärd och trygghet.

Därför har vi ökat investeringarna i välfärden med 35 miljarder. Nästa mandatperiod vill vi satsa ytterligare minst 35 miljarder och dessutom och rikta 2 miljarder per år direkt till 179 landsbygdskommuner så att de kan anställa fler brandmän, lärare och undersköterskor.

Förutsättningarna för landets kommuner skiljer sig åt. Storleken på kommunerna och avstånden inom kommunerna varierar. Vissa kommuner har en äldre befolkning, andra en yngre. För att kompensera för dessa strukturella skillnader mellan kommunerna finns sedan länge ett kommunalt utjämningssystem. Vi socialdemokrater vill värna och stärka denna utjämning.

Sverigedemokraternas förslag

Sverigedemokraterna prioriterar sänkta skatter, bland annat för miljonärer, och finansierar detta genom nedskärningar på 10,5 miljarder till kommunerna. SD vill dessutom avskaffa den del av det kommunala utjämningssystemet där en fördelning sker mellan kommuner. I sitt kommunalpolitiska inriktningsprogram skriver de att ”en kommuns kostnader bör i längden inte finansieras av andra kommuner”.

Vad skulle SD:s politik kunna innebära för kommunerna?

  • Tillsammans skulle konsekvenserna av SD:s politik år 2022 innebära att Lidingö får 365 miljoner, Danderyd 497 miljoner och Stockholm 3,2 miljarder kronor mer årligen.
  • Samtidigt skulle Ljusdal förlora 21 miljoner, Sölvesborg 29 miljoner och Mellerud 52 miljoner kronor.

Uppdaterades senast: