• Hem
  • / Nyheter
  • / [2018-09-04] Avgiftsfritt influensavaccin för alla över 65 år

04 september 2018

Avgiftsfritt influensavaccin för alla över 65 år

Valet den 9 september är en folkomröstning om svensk välfärd. En röst på Socialdemokraterna är en röst för ett starkare samhälle – där du kan åldras i trygghet. Därför går vi socialdemokrater till val på att göra det kostnadsfritt för alla äldre att vaccinera sig mot influensa.

Förslaget i korthet

  • Socialdemokraterna går till val på att satsa en kvarts miljard kronor för att äldre och andra riskgrupper under nästa mandatperiod ska omfattas av kostnadsfri vaccination av influensa.

Trygghet före skattesänkningar

Vi socialdemokrater går till val på det största trygghetsprogrammet i modern tid. Där ingår såväl satsningar på bättre pensioner som en extra veckas ledighet för föräldrar att ta ut vid behov.

Men även sjukvården är högt prioriterad för Socialdemokraterna. Därför har vi hittills presenterat att vi går till val på satsningar på vården med närmare 18 miljarder kronor per år – vilket är mer än något annat parti.

Influensavaccin ska vara avgiftsfritt för alla äldre

Vi vill att alla äldre, samt andra riskgrupper som till exempel gravida, ska slippa betala för vaccin mot influensa. Så gör vi vården mer lika över hela landet eftersom var du bor ska inte bestämma hur mycket du behöver betala för att skydda dig mot influensan.

I dag rekommenderas dessa grupper vaccination av influensa, men vårt förslag skulle göra det obligatorisk för landsting att erbjuda vaccinationen och därmed att det blir kostnadsfritt för den som vaccinerar sig. Det kommer leda till en högre vaccinationstäckning än i dag, vilket gör att färre behöver bli sjuka och vårdens resurser kan gå till de sjukdomsfall som inte kan förebyggas med vaccin.

Uppdaterades senaste: 22 juli 2019