Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Ökad insyn och stopp för snabba sidbyten för politiker

Socialdemokraterna vill se ett starkare samhälle – ett tryggare Sverige. Med privatiseringar och stora offentliga upphandlingar följer också korruptionsrisker. Efter medias granskningar om turerna kring Nya Karolinska är det dags att öka medborgarnas insyn i politikers ekonomiska intressen och stoppa snabba sidbyten från politik till lobbyföretag – också i landsting och kommuner.

Handlar om förtroendet för välfärden

Vi socialdemokrater vill bygga ut välfärden för att göra Sverige till ett mer jämlikt land. Bland annat genom bättre pensioner och genom att införa en familjevecka, som ger föräldrar mer tid med sina barn. Vårt starka samhälle bygger på att medborgarna känner tilltro till välfärdsstaten – en tilltro som hotas av den korruptionsrisk som uppstår när politiker hoppar mellan politik och lobbyföretag.

För riksdagsledamöter, statsråd och statssekreterare finns regler för redovisning av ekonomiska tillgångar för att synliggöra och förhindra intressekonflikter. För att sätta stopp för svängdörrar mellan politik och lobbyism har riksdagen på regeringens förslag också infört karensregler för statsråd och statssekreterare. Men några motsvarande regler finns inte för landstingsråd och kommunalråd.

– Med allt mer privatiserad välfärd och stora offentliga upphandlingar följer också nya korruptionsrisker. Därför behövs nu ökad insyn för medborgarna i politikers ekonomiska intressen och stopp för snabba sidbyten från politik till lobbyföretag även i kommuner och landsting, säger Ardalan Shekarabi.

NKS-haveriet får inte upprepas

Vi socialdemokrater ser allvarligt på de uppgifter som framkommit om oegentligheter kopplat till Nya Karolinska sjukhuset i Stockholm. Det är viktigt att det här inte återupprepas någon annanstans. För att stärka öppenheten och transparensen samt värna vår demokrati vill vi därför införa krav på öppen redovisning av intressen i företag, aktieinnehav och styrelseuppdrag för landstingsråd, kommunalråd och topptjänstemän. Vi vill också införa regler om karens för landstingsråd och kommunalråd. Vi socialdemokrater föreslår därför en nationell partiöverenskommelse om detta.

Förslaget i korthet

  • Vi socialdemokrater ser allvarligt på utvecklingen i Stockholms läns landsting. Det som hände på Nya Karolinska ska aldrig få hända igen. För att stärka öppenheten och värna demokratin vill vi införa krav på öppen redovisning av intressen i företag, aktieinnehav och styrelseuppdrag för landstingsråd, kommunalråd och topptjänstemän.
  • Vi vill också sätta stopp för snabba sidbyten från politik till lobbyföretag genom att införa karens för landstingsråd och kommunalråd. Vi socialdemokrater vill se en nationell blocköverskridande partiöverenskommelse om detta.

Uppdaterades senast: