Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Socialdemokraterna klart störst – Blocköverskridande samarbete bästa vägen framåt

Det dröjer ytterligare några dager innan Sverige har ett slutgiltigt valresultat. Men allt pekar på att Socialdemokraterna även i fortsättningen kommer att vara landets i särklass största politiska parti. Trots detta tycks det parlamentariska läget vara fortsatt snårigt, då inget av de två blocken har egen majoritet i riksdagen.

Socialdemokraternas gruppledare Anders Ygeman manar till lugn – och pekar på det stora behovet av blocköverskridande samarbete för landets bästa.

Lyckad kampanj

Det var många som räknade ut Socialdemokraternas chanser att spurta i valrörelsens slutskede. Men resultatet indikerar motsatsen. Framgången kan till stor del tillskrivas en stark partiorganisation, med god förmåga att organisera bedriva kampanjearbete.

Dessutom kan konstateras att väljarnas förtroende för Socialdemokraterna – som förväntas uppgå till dryga 28 procent – står sig mycket starkt i ett europeisk politiskt sammanhang.

– Det dröjer ytterligare några dagar innan vi har ett slutligt valresultat, men Socialdemokraterna är klart största parti. Vi är nöjda med vår kampanj med över 1 700 000 samtal med väljare och vi har nått 4,5 miljoner människor i våra digitala kanaler. Vi är ett av de socialdemokratiska partierna med störst mandat i Europa, säger Anders Ygeman.

Samarbete över blockgränsen – en nödvändighet

Det står nu klart att en stor del av Sveriges väljare inte vill se en regering beroende av Sverigedemokraterna. Men Sverige behöver styras. De två omständigheterna sammanvägda sätter ramarna för den kommande regeringsbildningen: att inget av de två blocken når egen majoritet tycks resultera i en uppsättning alternativ – där den järnhårda blockpolitikens uppluckring framstår som det klart bästa.

– Det står redan klart att inget block har egen majoritet. Då är det naturliga ett blocköverskridande samarbete så att Sverige kan styras, konstaterar Anders Ygeman.

Väljarna gynnas inte av politiska låsningar

I och med att söndagens val nu är avklarat vänds också blad i någon mening. De cementerade positioner och uppskruvade tonläge som hör valrörelsen till bör nu enligt Ygeman lämnas åt sidan.

Nu är det upp till alla anständiga, ansvarsfulla politiska ledare, att visa hänsyn till Sveriges väljare och jobba utifrån det valresultat som finns.

– Nu är inte tiden för att spekulera eller låsa fast oss i positioner. Nu är tiden för analys, eftertanke och samtal. Svenska folket förtjänar lugna förhandlingar med landets bästa för ögonen. Demokratin ska ha sin gång och under tiden kommer Sverige ha en fungerande regering och inte kastas ut i kaos, avslutar Anders Ygeman.

Uppdaterades senast: