Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Socialdemokraterna nominerar Åsa Lindestam till talmansposten

Anders Ygeman har idag vid en pressträff meddelat att Socialdemokraterna nominerar Åsa Lindestam till talmansposten. Åsa Lindestam har ett brett kontaktnät i riksdagen och är uppskattad i många läger. Därutöver kommer hon från det största partiet och det största regeringsunderlaget. Enligt gängse praxis borde hon få stöd av en enig riksdag.

De borgerliga partierna har i dag meddelat att de i talmansvalet tänker bryta mot flera decenniers praxis.

- De lägger fram en talmanskandidat som varken kommer från det största partiet eller det största blocket. Deras agerande verkar bara handla om att Moderaterna vill regera, oavsett valresultat, säger Anders Ygeman.

Vi socialdemokrater har sökt samarbete över blockgränsen för att kunna välja en talman med bredast möjliga stöd i riksdagen. Det vore det bästa för Sverige. När nu de borgerliga har avvisat sådana samtal presenterar vi en egen kandidat till talman, enligt den princip som har gällt i fyrtio år.

Vi nominerar stolt Åsa Lindestam.

Åsa är ledamot i riksdagen för Gävleborg sedan 2002. Hon har en bakgrund som rektor. I riksdagen har hon har haft flera tunga uppdrag, bland annat som vice ordförande i försvarsutskottet och som ledamot i försvarsberedningen, utrikesnämnden och krigsdelegationen.

Åsa har ett brett kontaktnät i riksdagen och är uppskattad i många läger. Samverkan över blockgränsen dominerar försvars- och utrikespolitiken, och Åsa har spelat en avgörande roll i de senaste årens blocköverskridande försvarsuppgörelser. Hon vet hur man konstruktivt för grupper samman.

Uppdaterades senast: