Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Socialdemokraterna tillsätter valanalysgrupp

Socialdemokraternas partistyrelse har tillsatt den grupp som ska genomföra partiets valanalys. Gabriel Wikström, före detta folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister, har fått uppdraget att leda valanalysgruppens arbete.

- Vi gjorde en stark valrörelse och fick ett större väljarstöd än vad många förväntat sig. Samtidigt är 28,3 procent inte ett valresultat vi kan vara nöjda och slå oss till ro med. Nu har vi tillsatt en valanalysgrupp som ska titta på både vad vi gjorde bra och vad vi kunnat göra bättre, säger Lena Rådström Baastad, partisekreterare för Socialdemokraterna.

Analysgruppen består av sex ledamöter med erfarenheter från såväl regering och riksdag, som från den kommunala, regionala och fackliga sfären, men har också möjlighet att knyta till sig referensgrupper under arbetet. Uppdraget är brett och omfattar bland annat att analysera den gånga mandatperioden och valrörelsen, men också internationella trender och omvärldshändelser som har bäring på valet. Uppdraget ska redovisas i februari 2019.

- Det finns många olika områden som vi kommer behöva titta närmare på. S har haft en negativ trend under en rad val. Samtidigt står svensk socialdemokrati mycket starkare än vad som är fallet för många av våra systerpartier. Vi kommer ta ett helhetsgrepp för att analysera både styrkor och förbättringsområden, säger Gabriel Wikström, ordförande för valanalysgruppen, med bakgrund som både folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister och ordförande för SSU.

Analysgruppens sammansättning

Ordförande: Gabriel Wikström, f.d. folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister
Marika Lindgren Åsbrink, utredare, LO
Luciano Astudillo, stabschef på kommunalrådsavdelningen, Malmö stad
Maria Lindberg, försteombudsman, Socialdemokraterna i Västerbotten
Fredrik Olovsson, riksdagsledamot, Södermanlands län
Helén Eliasson, regionråd, Västra götalandsregionen

Analysgruppens uppdrag

  • Beskriva och analysera den gångna mandatperioden och vad som ledde fram till utgångsläget för valrörelsen 2018.
  • Utvärdera den strategiska, politiska och organisatoriska planeringen och genomförandet av valrörelsen lokalt, regionalt och nationellt.
  • Utvärdera medlemsorganisationen som folkrörelse i en valkampanjsituation och utvärdera det fackligt-politiska samarbetet i en valkampanjsituation.
  • Utvärdera omvärldshändelser och makrotrender ur ett politiskt, internationellt, medialt och tekniskt perspektiv.
  • Ta fram adekvata faktaunderlag om väljarbeteende och valresultat.
  • I övrigt vidta de analys- och utredningsåtgärder som bedöms nödvändiga för att få en samlad bild av hur valrörelsen fungerade.
  • Lyfta fram både positiva och negativa erfarenheter av ovan nämnda utvärdering.
  • I sin slutrapport lämna förslag på operativa slutsatser dragna ur genomförd utvärdering.

Uppdaterades senast: