Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Stefan Löfven får sonderingsuppdrag av talmannen

Talmannen kallade idag till en ny talmansrunda med samtliga partier efter att moderaternas Ulf Kristersson i helgen gett upp sina försök att bilda regering. Med anledning av detta har talmannen nu istället gett Stefan Löfven uppdraget att sondera möjligheterna att bilda regering.

Bjuder in till samtal

Stefan Löfven kommer nu att bjuda in till separata samtal med samtliga av riksdagens rödgröna och borgerliga partier. Resultaten av dessa kommer han rapportera till talmannen och därefter till svenska folket.

Det finns inte ett färdigt alternativ som de andra partierna ska ta ställning till från början utan avsikten är att sondera intresset för ett blocköverskridande regeringssamarbete, meddelade Stefan Löfven under presskonferensen i Riksdagen.

Kommer att kräva hårt arbete

Stefan Löfven påpekade även att vägen till regeringsbildningen troligtvis kommer kräva hårt och långdraget arbete.

– Vi vill inte bygga upp några förväntningar på en snabb lösning, säger Stefan Löfven.

Eftersom inget av de traditionella höger- och vänsterblocken har egen majoritet vill Socialdemokraterna se ett blocköverskridande regeringssamarbete i mitten av svensk politik, som har förutsättningar att få igenom sin budget och sin centrala politik.

– Det kommer kräva en öppenhet för kompromisser från samtliga parter och att vi strävar efter resultat där alla deltagande parter är vinnare, och känner att de gör det som är bäst för Sverige, säger Stefan Löfven.


Fakta

  • Stefan Löfven har fått 14 dagar av talmannen på sig för sitt sonderingsuppdrag.

Uppdaterades senast: