Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Stefan Löfven kommenterar möte med talmannen

Under morgonen rapporterade Stefan Löfven till talmannen om det nuvarande läget i regeringsbildningen.

Stefan Löfven meddelade att det i nuläget inte finns några förutsättningar att bilda regering som kan tolereras av riksdagen.

Stefan Löfven kommenterar:

– Det är ovanligt för Sverige med långa regeringsbildningar. Men att det tar tid i år, är inget uttryck för något slags spel. Det är ett uttryck för en demokratisk process. Det är en process, som inte kan hastas fram, men det är naturligtvis inte heller en process som ska fördröjas i onödan. Jag står fortsatt redo att leda en blocköverskridande regering, och jag är redo att fortsätta eller återuppta sonderingen när det finns bättre möjligheter att hitta en väg framåt.

Uppdaterades senast: