Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Kristersson har förlorat omröstningen i kammaren

Idag röstade en majoritet av riksdagens ledamöter nej till Ulf Kristersson som statsminister. Ulf Kristersson, som för mer än sex veckor sedan var med och avsatte Stefan Löfven, har därmed inte kunnat presentera ett regeringsalternativ som kan tolereras av riksdagen.

Direkt efter riksdagens öppnande valde de borgerliga partierna med stöd av Sverigedemokraterna att avsätta statsminister Stefan Löfven. Detta trots att de rödgröna med sina 144 mandat representerar det största regeringsunderlaget. Idag var det dags för Ulf Kristersson att pröva sitt förslag till m/kd-regering i kammaren. Den röstades som väntat bort med 195 nej-röster mot 154-ja röster.

Anders Ygeman, gruppledare för den Socialdemokratiska riksdagsgruppen, framhöll i sitt anförande att Kristerssons m/kd-regering med sina 92 mandat skulle utgöra en historiskt svag regering som skulle vara beroende av Sverigedemokraternas aktiva stöd i varje blockskiljande omröstning.

”I stället för att ge Sverigedemokraterna avgörande makt och inflytande måste vi bryta blockpolitiken och börja arbeta tillsammans i nya partikonstellationer för att hantera de viktiga frågor vi har framför oss.”, framhöll Anders Ygeman.

Under en presskonferens efter omröstningen meddelande talmannen att han under morgondagen kommer att samtala med samtliga partiledare och därefter besluta om nästa steg i regeringsbildningsprocessen.

Uppdaterades senast: